Mff J Mretben

Lakossági igényfelmérés a közösségi terek fejlesztéséhez – íme a felmérés eredményei

Szada Nagyközség Önkormányzatának hosszú távú alapcélja a magas színvonalú helyben élés biztosítása, amelyet a hagyományok, a természeti és épített örökségi értékek megőrzésével, valamint azok további erősítésével fenntartható és értéknövelő módon kell megalapozni. Ehhez a települési környezet magas színvonala, a szabadidős és kulturális lehetőségek megtartása és bővítése elengedhetetlen. Decemberben egy kérdőív segítségével mértük fel a közösségi terek fejlesztésével kapcsolatos lakossági igényeket. Arra kértük Önöket, hogy a témában adjanak hangot véleményüknek. Szada felnőtt korú lakosságának éppen 5 százaléka tett eleget felhívásunknak, és töltötte ki a kérdőívet. 

A kitöltők között nagyon hasonló arányban fordultak elő az 1-4 éve és a már több mint 10 éve Szadán élők (33,2%-37,8%), valamint az 5-10 éve és a Szadára született lakosok (16,1%-12,9%). Legnagyobb arányban a 25-45 év közötti szadai lakosok alkottak véleményt, ők az összes válaszadó mintegy kétharmadát tették ki. Bár kutatásunk nem reprezentatív, de így is örvendetes, hogy a kitöltők jelentős többsége, 78,4 százaléka részt szokott venni nagyközségi programokon. Az érdekesnek ítélt rendezvénytípusok közül a családira érkezett a legtöbb voks (174), a hagyományőrző és sport jellegű programok majdnem megegyező számú szavazatot kaptak (106-103). Kiderült, hogy a válaszadók 70,1%-a szabadtéri közösségi tér létrehozását tartja szükségesnek Szadán.

1. Mióta él Szadán?

1-4 éve – 33,2%

5-10 éve – 16,1%

Több mint 10 éve – 37,8%

Mindig Szadán éltem – 12,9%

2. Kor

24 éves korig – 1,9%

25-45 év között – 63,6%

46-55 év között – 20,7%

56 év felett – 13,8%

3. Nevel kiskorú gyermeket? (több válasz is megjelölhető)

nem - 79

igen, 12 év alatt - 125

igen, 13-18 év között - 30

4. Mivel tölti szívesen szabadidejét? (több válasz is megjelölhető)

Otthoni tevékenységek - 176

Kulturális programok - 131

Sport - 116

Egyéb közösségi tevékenységek - 87

5. Részt szokott venni a nagyközségi programokon?

Igen – 78,4%

Nem – 21,6%

6. Milyen nagyközségi rendezvények érdeklik? (több válasz is megjelölhető)

Családi - 174

Hagyományőrző - 106

Sport - 103

Egyéb - 36

7. Milyen jellegű közösségi tér szükséges Ön szerint?

Szabadtéri – 70,1%

Zárt – 29,9%


Utoljára frissítve: 2022 január 13. 08:46