Polgrmesteri Hivatal

Már lehet jelentkezni a sikeres felsőoktatási felvételit célzó Arany János Tehetséggondozó Programba

Megjelent a pályázati felhívás az Arany János Tehetséggondozó Programba (AJTP) való jelentkezésre a 2022/2023. tanévre. Az AJTP célja, hogy a hátrányos helyzetű vagy más okból rászoruló, tehetséges 8. osztályos tanulókat a programban részt vevő gimnáziumok és kollégiumok szakmai, valamint az állam anyagi támogatásával, célzott, ötéves oktatási-nevelési program keretében sikeres felsőoktatási felvételihez segítse. 

A Dél-Budai Tankerületben a 2022/2023. tanévtől a Budai Nagy Antal Gimnázium és a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium vállalja a tehetséges vagy tehetségígéretnek tekinthető, rászoruló diákok továbbtanulásának célzott program keretében történő segítését. 

Az AJTP a tehetséges, ám rászoruló tanulókat speciális oktatási program szerint készíti fel a felsőfokú tanulmányokra. E tanulók oktatását kiemelten (pl. ösztöndíjjal) támogatja a költségvetés, szakmai tekintetben pedig a fogadó intézmények (további részletek a csatolt dokumentumokban olvashatók). A programba jelentkezés feltételeit a 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 176. § (4) bekezdése tartalmazza. 

A programindító intézmények 2021. október 24-25-én az érdeklődő (a 2021/2022. tanévben 8. évfolyamos) tanulók számára toborzótábort szerveznek, ahol megismerhetik a gimnáziumot és a kollégiumot is. További információk honlapunkról (https://tmtk.hu/) és az általános iskolák továbbtanulásért felelős pedagógusaitól szerezhetők. 

Már megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre a 2022/2023. tanévben. A felhívás és mellékletei itt érhetők el: 

https://kormany.hu/dokumentumtar/palyazati-felhivas-arany-janos-tehetseggondozo-program 

Mit kínál az AJTP?

• Speciális tantervet, segítséget a hozott tanulmányi lemaradás leküzdéséhez (előkészítő évfolyam a gimnáziumban)

• Minden tanuló számára ösztöndíjat (előkészítő évfolyamon 15.000 Ft/hónap, 9-12. évfolyamon tanulmányi átlagtól függően 0-40.000 Ft/hónap)

• Ingyenes kulturális programokat, kül- és belföldi tanulmányi kirándulásokat

• Segítséget a középfokú, államilag elismert nyelvvizsga térítésmentes megszerzéséhez

• Segítséget a B kategóriás járművezetői engedély térítésmentes megszerzéséhez

• Minden tanuló (a tanfolyam sikeres elvégzése után) nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt kap, szintén ingyenesen

• Kollégiumi ellátást, jó közösséget

• Folyamatos tanári felügyeletet és szaktárgyi segítséget a kollégiumban is

• A hozott szociokulturális hátrányok leküzdését

Kik jelentkezhetnek a programba?

Az általános iskolai osztályfőnök által bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetűnek tartott tehetséges diák, akinek hátrányos helyzete nem teszi lehetővé, hogy a benne rejlő átlagon felüli képességeit kibontakoztathassa, és az alább felsorolt feltételek valamelyikének megfelel:

• A programba jelölhető minden, valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű, a családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző által védelmébe vett, illetve olyan tanuló, aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak;

• Vagy: a Gyermekvédelmi törvény 39., 40. vagy 53. § értelmében rászorulónak minősül;

• Vagy: a szülők legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek;

• Vagy: a szülők alacsony foglalkoztatottsága okán (legalább az egyik szülő a pályázat benyújtása előtti 16 hónapból 12-ben álláskeresőként volt nyilvántartva);

• Vagy: lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található;

• Vagy: lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

Hogyan lehet jelentkezni?

• Pályázati űrlapok hiánytalan kitöltésével, amelyeket az kormany.hu oldalról lehet letölteni.

• A tanév elején megjelenő pályázati kiírásban megadott dokumentumok iskolának történő megküldésével.

Budapesten a Budai Nagy Antal Gimnázium (https://budafokigimi.hu/) és a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium (https://tmtk.hu/) 2022-től közösen indít AJTP-osztályt.

A program iránt érdeklődőknek két napos, egy éjszakás, ingyenes ismerkedési tábort szervezünk, ahol a nyolcadik osztályos, továbbtanulás előtt álló tanulók megismerkedhetnek a programmal, a gimnáziummal és a kollégiummal. A tábor tervezett helye és ideje: Budapest, 2021. október 24-25. (vasárnap-hétfő, az őszi szünet elején).


Utoljára frissítve: 2021 szeptember 27. 15:41

Szada 2023 05 Takaros Porta A3