Mff J Mretben

Megbecsülés, türelem, bizakodás

2023-ban komoly kiadásokra kényszerült Szada Nagyközség Önkormányzata, azonban takarékos gazdálkodásának az idén, de legkésőbb a következő években meglesz az eredménye. Több közcélú fejlesztés is elindult, amely javíthatja a helyi lakosok életkörülményeit. Évértékelő-évindító interjú Pintér Lajos polgármesterrel.

– Két évvel ezelőtt ősszel már látszott, hogy nehéznek ígérkezik a 2023-as esztendő, hiszen úgy megemelkedtek az energiaárak, hogy újra kellett tervezni az önkormányzati és intézményi energiaköltségek alakulását – ahogy máshol, úgy a szadai önkormányzatnál is. Emellett a Magyarországon rekordmagas inflációval is számolni kellett. A „valahogy életben maradni” volt a vezérlő elv?

– A lehetőségekhez képest igyekeztünk úgy megtervezni a 2023-as esztendőt, hogy a nehézségek következményeit nem vagy csak kismértékben érezze meg a lakosság. A külső nehezítő körülményekhez alkalmazkodnunk kellett, hiszen háromszorosra emelkedett az áram és tízszeresre a gáz ára. Ezért negyedéves szerződéseket kötöttünk a szolgáltatókkal, hogy a mindenkori legkedvezőbb árakon vehessük az áramot és a gázt. Másfelől a polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények épületei­ben komoly energiahatékonysági beruházásokat hajtottunk végre; hat darab elavult gázkazánt cseréltünk ki új, energiatakarékos készülékekre, ezekkel 20–30 százalékos megtakarítás érhető el. Ezen intézkedések pozitív hatását már a tavalyi évben éreztük, de igazából idén és a következő években jelentkeznek majd a fogyasztási és így a pénzügyi megtakarítások. Fontosnak tartottuk, hogy a Szada Nova Nonprofit Kft. által végzett településüzemeltetés, azaz a helyi utak, járdák, parkok karbantartása, a zöldfelületek fenntartása a megszokott színvonalon maradjon továbbra is, ezért ezen nem lehetett költségeket megtakarítani. Ugyanakkor egy plusz, önként vállalt juttatást biztosítottunk a dolgozóknak: a magas infláció miatt az összes intézménynél 15 százalékos bérfejlesztést hajtottunk végre, hogy a munkavállalókat megbecsüljük, megtartsuk, ezáltal a biztonságos intézményi működést garantáljuk.

2024 01 2111 Szada 03

Mindezt nehezíti, hogy az állam szolidaritási adó címén több mint 230 millió forintot vont el a településtől 2023-ban; amely 2024-ben várhatóan több mint 250 millió forint lesz. A polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények működtetésének költségét nagyjából fele-fele arányban fedezi a saját, illetve a központi költségvetésből kapott forrás. Mindent elkövettünk, hogy növeljük a saját bevételeinket, ennek nyomán például közel 30 millió forint pluszbevételre tettünk szert az időszakos banki pénzlekötésekből. Adóbevételeinket a tervezetthez képest túlteljesítettük 2023-ban, amely döntően a helyi iparűzési adó többletbevételéből keletkezett. Összességében azonban nagyon szűk volt az a keret, amit saját költségű fejlesztésekre fordíthattunk, ezért halasztottuk el például a korábban megszokott közös, magán- és saját erős útfelújításokat is a tavalyi évben.

– Ha már fejlesztés: 2023-ban el kellett volna indulnia az óvodabővítésnek, ehhez képest most, 2024 elején kezdődik…           

– Hadd szögezzem le, hogy a csúszás nem rajtunk múlt! Változott ugyanis a közbeszerzési törvény, emiatt a közbeszerzési eljárás mintegy hét hónapig tartott! Az önkormányzat a vállalt határidőre mindent előkészített, a korábbi szabályok szerint akár már tavaly elkezdődhetett volna a beruházás. Jó hír azonban, hogy ez év január 5-én megérkezett a Miniszterelnökségtől a közbeszerzési záró támogató tanúsítvány, így hamarosan már megköthető a kivitelezési szerződés és elkezdődhet a tényleges építkezés.

– A kibővült óvodából várhatóan egyre több gyermek megy iskolába, ám csak a jelenlegi épület várná őket. Mit lehet tudni a kormány által 2022-ben leállított iskolaépítésről?

– Hat osztály tanul az iskola jelenlegi épületén kívül, ami méltatlan számukra, hiszen nem ugyanazokat a feltételeket kapják meg a diákok, mint a többi társuk. Nagyon nagy szükség lenne az új iskolára, melynek megvalósítása már hosszú ideje húzódik, ugyanis még 2008-ban, az akkori településvezetés tett ígéretet a megépítésére. 2022-ben már nagyon közel volt a megvalósítás, végül a beruházást mégis leállította a kormány a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében. Tavaly ősszel tájékoztatást kaptam az Építési és Közlekedési Minisztérium parlamenti államtitkárától, hogy a kormány várhatóan ez év tavaszán dönt arról a beruházási keretprogramról, amely tartalmazhatja az új iskola megépítését is. Nagyon bízom abban, hogy a döntés során a szadai oktatási intézmény elsőbbséget élvez majd.

– Az előbb a fejlesztésekkel kapcsolatban ott szerettem volna folytatni, hogy más közcélú fejlesztések is történtek a településen a lakosság érdekében…

– Így van! Több, korábban előkészített beruházást indítottunk el 2023-ban, és ezek folyamatosan zárulnak majd ebben az esztendőben. Ezek sikeres megvalósításához egy kis türelem és további bizalom szükséges. Az állami tulajdonban és kezelésben lévő Dózsa György úton körülbelül 15 éve nem volt érdemi felújítás. Önkéntes vállalásként az önkormányzat a Magyar Közúttal együttműködve egy 503 méteres szakasz felújítását készíttette el tavaly novemberben. Szeretnénk, ha idén ezt egy újabb, hosszabb szakasz követné, amelyre megvan a kölcsönös együttműködési szándék. Megtörtént a Fő téri játszótér áthelyezése a Postaköz utcába, a szükséges engedélyek után ezt hamarosan már át is adhatjuk. A Teleki Sámuel utca és a Fenyvesligeti út közötti önkormányzati ingatlanon erdős esőkert kialakítását kezdtük el 2023. októberben, és ennek részeként novemberben a Székely Bertalan út alá egy csapadékelvezető cső is került.
A beruházás befejezése után már nem önti el a csapadékvíz a közeli ingatlanokat, a Székely Bertalan úton nem okoz balesetveszélyes átfolyásokat, a vízmegtartással pedig kiegyensúlyozottabb lesz a település vízháztartása. A tervezést indítottuk el 2023-ban, idén tavasszal pedig a veresegyházi önkormányzattal közösen elkezdjük a két települést összekötő 740 méteres, kerékpárutat is magában foglaló járdaszakasz kivitelezését.

A 2024-es fejlesztési célok között szerepel a lakosok által régóta várt Csapás utca felújítása és kiszélesítése, illetve a mart aszfalttal borított úthálózat bővítése mintegy 5 kilométeren. A Fenyvesligeti út és a Székely Bertalan út kereszteződésénél gyalogos-átkelőhelyet tervezünk, amelynek az előkészítése már folyamatban van, így a gyalogosok biztonságosan közelíthetik majd meg a település központját. Az önkormányzat megvásárolta a polgármesteri hivatal melletti, Dózsa György út 84. szám alatti ún. „Ványi házat”, mert a hivatal épülete szűkösnek bizonyult a lakosság létszámához viszonyított feladatellátáshoz. Hadd hangsúlyozzam, hogy a fent említett fejlesztések az önkormányzat saját forrásaiból valósulnak meg!

– Itt visszakanyarodhatunk a beszélgetés elején érintett pénzügyekhez. A költségvetést nézve a 2024-es is hasonlóan szűkös év lesz?

– Nagyon úgy tűnik. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tudunk fejlesztésre elkülöníteni pénzt, bár a korábbi évekhez képest – az említett magas költségek, az önként vállalt feladatok és az elvonások miatt – ez kisebb összeg lehet.

Kulturális és szabadidős lehetőségek

– Számomra nagyon fontos volt, hogy Szada kulturális sokszínűségét megőrizzük és gyarapítsuk 2023-ban is. A művelődési ház saját és az önkormányzattal közös rendezvényei rengeteg lehetőséget kínáltak, ki-ki megtalálhatta a maga számára kedvező programot. Szerencsére immár a kulturális helyszíneket is bővíteni tudtuk, miután megvettük a Székely-kert mellett lévő parasztházat és az ahhoz tartozó kertet. Így nagyobb befogadóképességű terület jött létre. Ugyancsak kiemelt cél volt, hogy jobban segítsük a helyi civil szervezeteket az átalakított civil pályázati rendszerrel; célzott kerettel támogattuk a sporttal, a közbiztonsággal foglalkozó egyesületek mellett a többi szerveződést is.

A kulturális programokra és a civil szervezetekre továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk 2024-ben. Legalább ekkora fókuszt helyezünk a piac környékének fejlesztésére. Adott koncepció alapján kezdődött el tavaly a piac melletti erdős rész teljes rendbetétele a balesetveszélyes fák kivágásával és a terület rendezésével. Ezzel egy olyan közösségi teret hozunk létre, ahol a sportolási és szabadidős lehetőségeket teremtjük meg többek között egy játszótér, egy futókör és egy sétány kialakításával. Ezek megvalósítása több ütemben történik – jegyezte meg Pintér Lajos.

Folytatni

– Szeretném csapatommal, a Változás Útján Egyesülettel tovább folytatni a megkezdett munkát, a lakosság érdekét szolgáló fejlesztéseket, ezért bízom Szada lakóinak további támogatásában – mondta.

Raffai Ferenc


Utoljára frissítve: 2024 január 18. 13:51