Mff J Mretben

Novák Lászlóné Békefi Margit (1939-2022)

Életének 83 évében elhunyt Novák Lászlóné (sz.: Békefi Margit), mindenki Grétije.

1939. október 14-én született Nyíregyházán, értelmiségi család első gyermekeként. Általános és középiskoláit szülővárosában végezte, majd az ELTE magyar-néprajz szakán 1963-ban szerzett diplomát.

Férjével, Novák Lászlóval, 1961-ben kötöttek házasságot. Egy gyermekük született.

Szadára férje révén került 1966-ban. Ekkor még Veresegyházon volt állásban.

Dsc 0026

1974-ben Gödöllőre költözött a család és ebben az évben kérték fel a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola vezetésére. Ez időben, az Ő kezdeményezésére kezdődött a szadai néprajzkincsek gyűjtése Szító Mária tanítónővel. Szakértelmével, néprajztudásával, precizitásával hozzájárult az összegyűjtött tárgyak bemutatásához és megismertetéséhez. Az első kiállítást Szadán, még a Székely Bertalan Emlékházban rendezték meg.

1980-ban Gödöllőn, majd Aszódon a közigazgatás művelődési-oktatási területén vezető beosztásban dolgozott. Innen az útja a gödöllői Montágh Imre Általános Iskola Igazgatói székébe vezetett, és innen ment nyugdíjba.

2008-ban ismét szorosabb kapcsolatba került Szadával. Az új Tájház elindulásában kérték a segítségét, mint néprajzos tanácsadó. Nem sokkal később, 2009-ben felkérték a Tájház vezetésére.

Szellemi tudásával nemcsak a Tájházat vezette, hanem felelős kiadója volt a Tájházi füzeteknek, sorozatszerkesztője a Szada Kincsei című köteteknek.

Kutatómunkájával, tudásával, szakértelmével és alázatával maradandót alkotott Szadán.

Munkája elismeréseként 2012-ben Szada Díszpolgára kitüntetésben részesült.

A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2020-ban tudományos hitelességű, néprajzi értékeket őrző tevékenységéért Szablyán Péter Emlékplakettel járó elismerésben részesítette.

Utolsó pillanatokig, amíg ereje engedte dolgozott. Mikor már nem tudott személyesen megjelenni, telefonon tartotta a kapcsolatot.

Halálával pótolhatatlan űrt hagyott, emlékét szívünkben őrizzük.

Nyugodjék békében!

Galambos Gáborné


Utoljára frissítve: 2022 május 06. 13:43