Mff J Mretben

Novák Lászlóné kapta a Magyarországi Tájházak Szövetsége által alapított Szablyár Péter Emlékplakettet

Novák Lászlóné néprajzkutató, etnográfus, a Szadai Tájház tájházvezetője, aki az előzmények után megújította, és tizenegy évvel ezelőtt új helyen biztosította a szakszerű és hiteles működés feltételeit. Ő az, aki a Kulturális Alapítvány Szadáért munkáját segítve a Tájházszövetséggel folyamatosan együttműködve a szadai kulturális élet egyik meghatározó alakja lett.

Feladatai, tevékenysége nagyon sokfelé ágaznak. Gondoskodik arról, hogy a Szadai Tájház minden évben bekapcsolódjon a Magyarországi Tájházak Szövetségének országos programjába, a Tájházak Napjába, valamint a Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás című projekt által kezdeményezett, szintén országos, egy hetes programsorozatába, a Közösségek Hetébe. Helyben végzett kutatásainak eredményeit sikeresen emeli be a tájházi programok háttéranyagába, így a rendezvényeik még hitelesebbek, tudományos igényűek. Persze a kutatások az önkormányzat támogatásával írásban is megjelenhetnek, ennek köszönhetően a Szadai Tájházi Füzetek több példánya is közkinccsé vált már. A kutatási eredmények tájházi kiállításba való beépítése is folyamatos munkát jelent, melynek elvégzésére több sikeres pályázatot is teljesítettek. Ennek köszönhetően az elmúlt években a tájház új kiállítótérrel és új kiállítórésszel is bővült. A szadai népi kultúrával már iskolaigazgatóként is sokat foglalkozott, kezdeményezésével és irányításával ekkor kezdték el gyűjteni a paraszti életmódhoz tartozó használati tárgyakat és szokásokat egyaránt. Első néprajzi kiállításuk még a Székely Bertalan Emlékházban kapott helyet, majd egy kis épületben rendezhették be első tájház jellegű kiállításukat.

Novak Laszlone Szada Szablyar Peter Emlekplakett E1599640870500

A jelenlegi épületet az önkormányzat 2008-ban vette meg, és 2009-ben már meg is nyílt. Berendezésének jellege és átgondoltsága komoly szakmai ismeretekre és jártasságra vall. Az enteriőrnek berendezett tisztaszoba és konyha mellett az egykori lakószoba lett az időszaki kiállítások helye, melyek a legkülönbözőbb tudományos és művészeti területekre terjednek ki. A sikeres gyűjtések miatt ezt a helyet is kinőtte a gyűjtemény, így pályázati forrásból bővítésre, karbantartásra, restaurálásra is jutott. A tájház fennállása óta folyamatosan bővül, az újabb és újabb tárgyakat pedig nagy gonddal kezelik a község lakói Novák Lászlóné szakmai irányításával. A Szadai Tájház és a köré szerveződő közösség egyik igazán nagy erőssége a programszervezés és a programokon való besegítés, részvétel. A tájházban megszervezett rendezvények, foglalkozások mindig sikeresek, magas minőségűek, igényesek. Emellett a település keretein túlmutató vagy egyéb alkalmakon való részvétel is minden alkalommal sikeresen zajlik, ahogy ezt a tavalyi évi, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban megszervezett Hagyományaink vendégségben című rendezvényen bemutatott és levezényelt programok is tükrözik. Novák Lászlónénak köszönhetően a tájház és a helyi Czibere Néptáncegyüttes munkája számos ponton összekapcsolódott, rendszeressé vált. A tájház vezetője a műsorok összeállításában, a szokások és hagyományok színpadra vitelében néprajzi szakértőként működik közre. Novák Lászlóné Gréti a Szadai Tájház és Szada település kulturális életében is meghatározó szerepet játszik, tudományos és közösségi, szervező munkájával a település és az intézmény fejlődéséért dolgozik hosszú évek óta, így ő érdemelte ki harmadikként 2020-ban a Magyarországi Tájházak Szövetsége által alapított Szablyár Péter Emlékplakettet.

Szentendre, 2020. szeptember 4.

(Forrás: http://tajhazigazgatosag.skanzen.hu/)


Utoljára frissítve: 2020 szeptember 14. 21:21