Mff J Mretben

Örülök annak, hogy értékes emberekkel kerültem össze - interjú Székely Beatrixszel, az Ügyrendi Bizottság elnökével

Székely Beatrix mérnöki, gazdasági és államigazgatási diplomával rendelkező négygyermekes családanya. Családi vállalkozását menedzseli, előtte multinacionális vállalatoknál töltött be vezető tisztségeket. Részben hobbiként és újabb kihívásként tűz- és munkavédelem szakirányban tevékenykedik. Tizenöt éve él Szadán. A környéket a gödöllői egyetemen töltött évei és a lovassport kapcsán ismerte meg. A sportolás azóta is lételeme. Közösségi emberként lelkes szervező tagja volt az óvodai és iskolai életnek.

A Változás Útján Egyesület (VUE) alapító tagja, a 2019-es önkormányzati választáson az egyesület jelöltjeként a szavazatok 42,65%-át megszerezve a negyedik helyen került be a képviselő-testületbe. Az alakuló ülést követően megválasztották az Ügyrendi Bizottság elnökének és a Pénzügyi Bizottság tagjának.

Az alakuló ülésen felkérték az Ügyrendi Bizottság elnökének. Milyen feladatot lát el a bizottság?

Az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének kivizsgálása, valamint a vagyonnyilatkozatok vizsgálata, nyilvántartása, kezelése és őrzése. A bizottság a helyi viszonyokra alkalmazott települési bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciót dolgoz ki és ellenőrzi annak megvalósulását, valamint előkészíti a település nemzetközi kapcsolataival összefüggő, a településre háruló feladatok ellátását. Az bizottság öt tagú, rajtam kívül még tag Boros Gábor és Oroszi Sándor képviselő, külsős tag Nagy László és Molnár Csaba Sándor. Az említett feladatkörök miatt Szadán az Ügyrendi Bizottság felvállalta a Polgárőr Egyesülettel, valamint a testvérvárosokkal a kapcsolattartást. Koronavírus-járvány miatt, nincs lehetőségünk a személyes találkozásokra, de várjuk a nyitást és a lehetőséget a betervezett programjaink végrehajtására. Még a járvány kitörése előtt egy testvérvárosi kapcsolatot erősítő projektre pályáztunk Scherzinger Mária közreműködésével. Ez egy kulturális és ismerkedési program lett volna német testvértelepülésünkkel, Neukirch önkormányzatával és lakóival, ami meghiúsult a járvány miatt. Természetesen ezt a lehetőséget sem adjuk fel, ahogy a körülmények engedik, ismét beadjuk a pályázatot.

Szkely Beatrix Cikkbe

A választási kampányában azt ígérte, hogy nem politizálni szeretne, hanem közösséget építeni! Mennyiben tudta tartani ezt az ígéretét?

Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján azt mondhatom, hogy a döntéseimet nem a politika határozta meg. Ebből volt konfliktusom is. Továbbra is közvetlen, nyitott, közösségi embernek tartom magam. Szeretek az emberekkel beszélgetni, a tudomásomra jutott problémákra igyekszem megoldást találni, amit aztán az önkormányzati döntések során is képviselek. A választási programomban és a VUE programjában is kiemelt helyen szerepel a közösség építése. A faluban fontos lenne további kis közösségeket építeni, de a civil szervezetek is ebbe a kategóriába tartoznak. A választások óta egyre több ilyen szerveződés jött létre Szadán, amiknek megnőtt a szerepe. Ezért vállaltam fel a kapcsolattartást a polgárőrséggel és a testvértelepülésekkel, a képviselők személyes jelenléte ugyanis segíti a kezdeményezések beindítását. Tizenöt évvel ezelőtt, amikor a településre költöztem, létrehoztuk a baba-mama klubot. Az akkori résztvevő anyukák még most is tartják egymással a kapcsolatot.

Egy év távlatából hogyan látja belülről az önkormányzat működését, mire van lehetősége a testületnek?

Örülök annak, hogy nagyon értékes emberekkel kerültem össze a képviselő-testületben. Csapatként tudunk együtt dolgozni. Sokat gondolkodunk egy-egy feladat megoldásán, próbálunk mindig valamit hozzátenni. Erre jó példa volt az új Szervezési és Működési Szabályzat újragondolása, a játszóterek, a közösségi terek felmérése és felújítása. A játszótereknél az volt a fő szempont, hogy a régiek megmaradjanak és újak is készüljenek. Mindenképpen azon vagyunk, hogy ezek a közösségi terek megépüljenek. Beszélni kell még az úthálózat fejlesztéséről is. Az önerős útépítéssel egy új lendületet adtunk ennek a területnek. A Hajnal utca és a Dombos utca gyors megépítése jól példázza, hogy a lakossági kezdeményezéseket érdemes felkarolni. Az állami elvonások miatt 2021-ben kevesebb beruházási lehetőségünk lesz, így ahol a lakosság is hozzájárul a költségekhez azok az útfelújítások kerülhetnek előtérbe. A költségvetésünkben komoly összeget kell elkülöníteni, biztosítani a közmű fejlesztésre a Várdombon, amit a Nemzeti Sportközpont által építendő új iskola beruházáshoz kell biztosítani.
A Szadai Piac beindítását is a szívemen viselem. Az épület állandó üzletei mellett, a helyi termelők is árulhatják majd itt a portékáikat, emellett jelentős közösségi teret is ki lehetne alakítani, ezt kellene nagyon aktívan kihasználni. Az épület közelében helyi hétvégi programokat is lehet szervezni. Örömmel látnám itt a civil szervezeteket. Teret adhatunk többek között a Szada Fényei csoport és a Czibere Táncegyüttes szabadtéri bemutatójának, vagy a VUE bolhapiacnak, de a sportok, táncok bemutatására is… a helyi közösség építésére!

Polgár


Utoljára frissítve: 2021 február 01. 11:17