Mff J Mretben

Rendkívüli képviselő-testületi ülés 2023. november 14-én 18.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2023. november 14. napján (csütörtökön) 18.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános és zárt ülésére.

TERVEZETT NAPIRENDEK:

Nyilvános ülés keretében

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉS

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról (125/2023. sz. anyagrendelettervezet, polgármesteri kerettáblázatok)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Javaslat a Szada Nova Nkft. javadalmazási szabályzatának elfogadására (127/2023. sz. anyagJavadalmazási szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében

1. Javaslat a főépítészi megbízatásra érkező pályázatok elbírálására (Z/126/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. november 10.                                                                                                          

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2023 november 10. 14:17