Polgrmesteri Hivatal

Új telephelyre költözik a Szada Nova NKft.

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2024. március 26-án rendkívüli ülést tartott, amelyen döntés született többek között a Szada Nova NKft. Dózsa György út 84. szám alatti ingatlanba költözéséről; óvodai működést érintő kérdésekről és az idei egészségügyi prevenciós programokról és szűrővizsgálatokról is.

Új telephelyre költözik a Szada Nova NKft.

2024. március 5-én a Szada Nova Nonprofit Kft. (2111 Szada, Dózsa György út 88.) kezdeményezte Szada Nagyközség Önkormányzatánál, a Szada 534 hrsz-ú ingatlan telephelyként történő átadását. A Szada Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő 534 hrsz-ú ingatlan a közhiteles nyilvántartás szerint kivett lakóház, udvar, 2 gazdasági épület művelési ágú 457 m2 nagyságú. Szada Nagyközség Képviselő-testülete a 164/2023.(XII.11.) határozatában rendelkezett arról, hogy a Szada 534 hrsz-ú ingatlant, amely természetben a Dózsa György út 84 szám alatt található megvásárolja. A birtokbaadás 2024. január 18-án megtörtént. Az ingatlan megtekintését követően, azzal a nem titkolt szándékkal szerezte meg az Önkormányzat az épületet, hogy a Szada Nova Nkft. használhatná majd telephelyként.

Ezeknek megfelelően Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 100 százalékos tulajdonát képező Szada Nova Nonprofit Kft. új telephelyként történő használatra a Szada 534 hrsz.-ú, Szada Dózsa György út 84 szám alatt lévő, 457 m2 alapterületű ingatlant jelöli ki. A Képviselő-testület felkérte a Szada Nova Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a telephely bejegyzéséhez szükséges dokumentumokat (Alapító okirat, SZMSZ) készítse el és terjessze be a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére.

Img 8917

Az óvoda működésével kapcsolatos kérdésekről határoztak

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - mint fenntartó – a rendelkezésre álló adatok alapján és az óvodavezető megállapítása szerint úgy döntött, hogy a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde a 2024/2025-ös nevelési évben 11 csoport indításával számolhat. Ebből hét csoport a Dózsa György úti, négy pedig a Postaköz tagintézményben indul majd. A testület

az intézmény körzethatárát Szada Nagyközség közigazgatási területében állapította meg. Ezeken túl a döntöttek 2024. évi nyári zárva-tartás alábbi időpontjairól is az alábbiak szerint:

a)  Dózsa György úti épület 2024. június 24 – augusztus 31. (átépítés miatt)
b)  Postaköz épülete: 2024. július 22 – augusztus 3.
c)  Ady Endre utcai minibölcsőde: 2024. augusztus 5 – augusztus 30.

Img 8911

Az idei egészségügyi prevenciós programokról és szűrővizsgálatokról döntöttek

Szada Nagyközség Önkormányzata elkötelezett a helyi lakosság egészségügyi állapotának megőrzésé és javítása mellett, továbbá fontos feladatának tekinti az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutást, a mindenki számára elérhető magas színvonalú, kulturált körülmények közötti beteg-ellátás biztosítását. A szűrővizsgálatok célja a betegségek és egyes betegségmegelőző állapotok korai - lehetőleg tünetmentes szakban történő - felismerése az eredményes gyógyítás, illetve a súlyosabb betegségek kialakulásának megelőzése érdekében.

Szada Nagyközség Önkormányzat önként vállalt feladatai között szerepel az egészségügyi prevenciós programok és szűrővizsgálatok támogatása. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.1.) önkormányzati rendeletében br. 3.000.000 Ft-ot hagyott jóvá, melyet a döntés szerint az alábbiak programokra használnak fel:

-        Bőrgyógyászati szűrővizsgálat (melanóma szűrés), szakorvosi felvilágosítással és tanácsadással.
-        Prosztata szűrővizsgálat szakorvosi felvilágosítással és tanácsadással.
-        Általános hasi ultrahang.
-        Nőgyógyászati rákszűrés.
-        Általános egészségügyi szűrés a megjelentek részére
-        Dévény módszer (DSGM)
-        Óvodai fogászati szájhigiénés bemutató
-        Iskolai környezetvédelmi foglalkozások

Elfogadott beszámolók

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltakra - a Szada Nagyközség Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést, továbbá a Szociális Alapszolgáltatási Központ 2023. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

A Képviselő-testülete a Szociálpolitikai Kerekasztal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót a 35/2024. sz. előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul vette.

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évben végzett erdészeti szakirányítású feladatok ellátásáról szóló beszámolót a 37/2024. sz. előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul vette, valamint jóváhagyta a 2024. évi erdészeti szakirányítási feladattervet.

A testület a Szada Nagyközség Önkormányzat 2023. évi közbeszerzéseiről szóló beszá,olót elfogadta. A fentieken túl elfogadták még a Szadai Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót is.

A Képviselő-testület zárt ülés keretében döntött a helyi kitüntetések adományozására érkezett javaslatokról, valamint döntés született a regisztrált helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatására benyújtott pályázatainak elbírálásáról.

A testületi ülés során összesen 1 rendeletet és 14 határozatot hozott a képviselő-testület.


Utoljára frissítve: 2024 március 26. 18:19