Mff J Mretben

Újítások, változtatások után

Szeptemberben indított sorozatunkban a helyi intézmények részidős helyzetértékeléseit közöljük. A jelen önkormányzati periódus záróéve kapcsán készült összegzők sorát a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsődével folytatjuk.

Az intézményt három éve vettem át, azóta számos olyan probléma merült fel, amit a pandémia ellenére feltétlenül orvosolnunk kellett: például felül kellett vizsgálnunk az alkalmazotti státuszok betöltésének törvényi megfelelőségét, és szükség volt az intézmény korszerűtlen alapdokumentumainak aktualizálására is. Ezek mind a különböző hivatali ellenőrzéseken való sikeres részvétel feltételei voltak.

2023 10 2111 Szada 08

A település lakosságának bővülése miatt évről évre több gyermek jelentkezik, ezért bővítenünk kellett az óvodai férőhelyeket: először a Dózsa György úti, majd 2022 őszén a Postaköz utcai épületben is új, kis létszámú iskola-előkészítő csoportot indítottunk. 2020 novemberétől új tagintézményünk, a Minibölcsőde csodálatos környezetben várja a helyi csöppségeket.

E szükséges változtatások, fejlesztések miatt az intézmény munkavállalói állományában is történtek személycserék. Több pedagógus és dajka is nyugdíjba vonult, helyükre sikerült aktív korú dolgozót felvennem, ami a legelőnyösebb döntés mindenki számára. Nagy érték, hogy minden csoportunkban minden pozíciót szakirányú végzettségű kolléga tölt be az országosan jellemző pedagógushiány ellenére – ezt az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti ellenőrzésén is sikerként könyvelték el: 94%-os teljesítményértékelést kaptunk.           

A beszédproblémás óvodásokkal évek óta gyógypedagógus-logopédusunk foglalkozik kiemelkedő színvonalon, beiktatásom után pedig sikerült állandó fejlesztőpedagógust is kapnunk a beilleszkedési, tanulási és magatartási gonddal küszködő gyermekeink mellé. Az intézményünkbe járó sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek fejlesztését maradéktalanul, szakemberekkel látjuk el. Kollégáim szakmaiságát az állandóan változó szociális, társadalmi, jogszabályi környezet szerencsére nem befolyásolja, igyekeznek lépést tartani az egyre növekvő gyermeklétszámok adta kihívásokkal is. Továbbképzésekkel, csapatépítő tréningekkel, beszélgetésekkel igyekszünk a kiégésüket megakadályozni, amit fenntartónk is több módon támogat.              

Folyamatosan dolgozunk az óvoda-bölcsőde korszerűsítésén. Törvényi hiányt pótolva minden épületünkre felkerültek a zászlótartók és a kötelező címeres név, ami minden köznevelési intézménytől elvárás. Síkká, balesetmentessé tettük a Dózsa György úti óvoda belső udvarát, így a díszudvari funkciója helyett közösségi térré változott. A csoportszobák és a kiszolgálóhelyiségek festése is tervezetten megvalósul. Ezeken kívül pedig olyan „megörökölt” karbantartási problémákat is sikerült kijavítanunk a fenntartó által biztosított költségkeretből, amelyek már évek óta gondot jelentettek: például a Dózsa György úti épület bádogtetejének beázása vagy a Postaköz utcai épületben gyakran előforduló dugulás.              

Az önkormányzat energiahatékonyság-növelő projektjének köszönhetően az egekbe szökő energiaárak nem okoztak áthidalhatatlan problémát, hiszen minden energiatakarékossági lehetőséget megragadtunk: új kazán, modern LED-világítás, víztakarékos csapok látják el az épületeket. Ezek a változtatások nemcsak a környezettudatosság miatt váltak szükségessé, hanem jelentősen növelik az óvoda-bölcsőde gazdasági hatékonyságát. Továbbá alapítványunk légkondicionáló berendezést szereltetett fel a nyári ügyeletet biztosító teremben, hogy a hőségben is lehetővé tegyük a gyerekek számára a pihentető délutáni alvást.              

Intézményi szinten törekszünk a dolgozók, szülők és gyerekek közötti kapcsolatok megerősítésére, ezért az alapítvány segítségével olyan programokat szerveztünk, amelyeken mindenki részt vehet! Reméljük, hogy új hagyományokat teremtünk: a Márton-napi lámpás felvonulás és a családi nap pozitív visszhangja megerősített abban, hogy jó eszközt találtunk a Szadára beköltöző családok meginvitálására a település közösségi életébe. Bevezettük, hogy minden gyermek abban az épületben fejezi be óvodás életét, ahol elkezdte (és ne kelljen átvándorolnia a csoportnak), illetve lerövidítettük a teljes nyári zárást két hétre, hogy ezzel is segítsük a dolgozó szülők szabadságbeosztását.              

Fontos feladatunk az óvoda jó megítélésének megtartása is. Célunk a szép épített környezet karbantartása, illetve a régi szakmai értékek megőrzése mellett újak megteremtése is. Már két elismeréssel bővültünk, hiszen a „Madárbarát óvoda” és az „Állatbarát bölcsőde” címet is elnyertünk azzal, hogy a falusias környezetben a gyermekeket a madarak és állatok védelmére, gondozásuk fontosságára neveljük. (Hosszú távú célunk a „Zöld Óvoda” cím elnyerése.) 

Az intézmények fenntartása, a technikai és szervezési kérdések mellett azonban nem szabad megfeledkeznünk folyamatos, a mindennapokban végzett munkánkról: a szeretetteljes, elfogadó környezetben való nevelésről és a sokrétű ismeretátadásról.

Dr. Csikós Gellértné intézményvezető

Megjelent a 2111 Szada magazin 2023. októberi számában


Utoljára frissítve: 2023 november 06. 14:50