Mff J Mretben

Vállalásainkat szinte teljes egészében megvalósítottuk - polgármesteri ciklusértékelő

Június 9-én lesz az európai parlamenti és az önkormányzati választás. Hivatalosan csak 2024 októberében ér véget Pintér Lajos polgármester és a szadai képviselő-testület ötéves mandátuma, de az előre hozott időpont miatt érdemes számvetést végezni. A Változás Útján Egyesület (VUE) 2019-es választási programját a szadaiak támogatták, ezzel is volt magyarázható az akkori siker. Ciklusértékelő interjú a település első emberével.

– Ha összegezni kellene az elmúlt négy és fél évet, akkor hogyan ítéli meg az elvégzett munkát?

– Azt gondolom, hogy aki túlértékeli a saját munkáját, az hamis képet állít ki magáról. Az elvárásaim magammal szemben is maximálisak, így természetesen elégedett soha sem lehetek, de azt büszkén mondhatom, hogy a 2019-es vállalásainkat – kevés kivétellel – szinte teljes egészében megvalósítottuk. A munkát azonban nagyban nehezítette, illetve az előzetes terveket jelentősen átírta a kirobbant koronavírus-járvány, az időközben megtapasztalt energiaválság és a mindannyiunkra nehezedő hatalmas infláció.

Tősgyökeres szadai lakosként a saját szememmel láttam, hogy milyen módon változik meg szeretett településünk. A legutóbbi népszámlálási adatokból kiderült, hogy húsz év alatt gyakorlatilag megduplázódott a lakosság: a 2001-es népszámláláskor még 3174 fő, 2011-ben már 4721 fő, 2022-ben pedig 6325 fő vallotta magát helyi lakosnak, mostanra pedig már a 6500 főt is meghaladja Szada lakossága. Egyértelmű, hogy a népesség növekedése az önkormányzati infrastruktúra mellett kihat az intézményrendszerre is, amely egyszerűen képtelen lépést tartani az idetelepülők igényeivel. Az intézmények sok esetben eredeti kapacitásukat messze meghaladva üzemelnek, amely hosszú távon beláthatatlan problémákat eredményez. Mindezeknek megfelelően kiemelt feladatként tekintettük arra, hogy Szada folyamatos fejlesztésével párhuzamosan megtartsuk a települést mindannyiunk számára továbbra is élhető otthonnak. Ezt szem előtt tartva változtattuk meg a helyi építési szabályzatról szóló rendeletet 2021-ben, amelynek köszönhetően érvényesül a „telkenként egy lakás” elve.
A szabályozással elérjük, hogy Szada lakossága ne emelkedjen 8500 fő fölé, így megmaradhat a falusias környezete, varázsa!

– Milyen beruházásokat sikerült megvalósítani?

– Az vitathatatlan, hogy lendületesen kezdtünk, ugyanis az áthúzódó beruházásokat (a gyermekorvosi rendelő átadását, a könyvtár felújítását, a sportcentrum véglegesítését, a mini bölcsőde kialakítását, a községi piac felépítését és a Jókai utca felújítását) a szükséges önrészek biztosításával határidőre teljesítettük. Bár abban az időszakban alig maradt további mozgásterünk, nagyon fontos, személyes célom volt, hogy ígéretünknek megfelelően a játszóterek megújítása is elkezdődjön. Ennek megfelelően 2020 októberében a sportcentrumban, majd a 2021 januárjában a Szőlőhegyen adhattunk át új játszótereket a gyermekek számára. Ezt a programot a lehetőségeinkhez mérten folytattuk, és idén áprilisban a településközpontban avathattunk egy modern játszóteret, kiváltva a korábbi Fő téri helyet. Mindezek mellett a berobbant energiaválság miatt komoly energetikai fejlesztéseket hajtottunk végre a szadai intézményekben.

Az óvodabővítési munkálatok már idén február óta zajlanak, az átadást jövő év májusában tervezzük. Az önkormányzati vagyon folyamatos bővítése is szempont volt számunkra: a konyha majdani új helyszíne lehet Berek utcai, egyelőre félkész ingatlan, illetve a Székely-kert melletti ingatlan megvásárlásával a kulturális és civil élet tere bővült ki. A játszóterek építése mellett komoly zöldkörnyezet-fejlesztést kezdtünk el, aminek első része, hogy idén elindult a komplex Dobogói Szabadidőpark kialakítása is. Mindemellett a csapadékvizet hasznosító esőkert is létesült, és fejlesztettük/fejlesztjük a temetőt is.

2024 05 2111 Szada 03

– A legtöbb lakos talán az út- és a járdaépítések alapján ítéli meg egy-egy ciklus teljesítményét. Hogy haladt a szadai úthálózat fejlesztése?

– A VUE 2019-es választási programjában – majd azt követően – kiemelt helyen szerepelt a településfejlesztés, azon belül is a minél több, szakszerűen megépített, aszfaltozott útburkolat létrehozása. Nagy öröm arra visszagondolnom, hogy a ciklus végéig közel 11 kilométer utat tudtunk megújítani. Nagyszerű lenne ennek többszöröséről beszámolni, de az útfejlesztés nagyon sok pénzbe kerül, és nem tudunk olyan ütemben haladni, mint amekkora lakossági igény volna rá. Elsőként 2020-ban saját forrásból a Széchenyi utcát újítottuk meg. A ciklus során rendszeresen pályáztunk útépítésekre – sajnos eredménytelenül. Ezt kezelve vezettük be az úgynevezett magánerős útépítést, amelynek lényege, hogy a lakosok állták a költségek egy részét, 20–30 százalékát, a fennmaradó részt pedig az önkormányzat tette hozzá saját forrásból. Ilyen módon kapott aszfaltburkolatot 2020-ban a Fenyvesligetben a Hajnal és a Dombos utca, 2021-ben a Margita lakórészben a Boncsoki, a Panoráma és az Erdő utca, a Szőlőhegyen 2021-ben és 2022-ben a Gesztenyefa, a Szőlőhegyi és a Vadvirág utca, majd a Várdombon a Földvár és a Várdombi utca egy része, valamint az Aranyhegy lakórészen az Ezredes utca.

Ezt azonban a rezsiválság miatt fel kellett függeszteni: az útépítésre szánt összegeket a megnövekedett energiaszámlák kiegyenlítésére kellett átcsoportosítani. Ugyanakkor a pénzügyi lehetőségeinkhez mérten igyekszünk a lehető legtöbb útszakaszt, utcát rendbe tenni. Így például a Magyar Közúttal együttműködésben újult meg a Székely Bertalan út, illetve tavaly mintegy fél kilométeren a Dózsa György út, amelynek megújítása a Magyar Közút ígérete szerint az év második felében folytatódik. Ezek mellett fontos volt, hogy a jelentős gyűjtőútként funkcionáló Csapás utcát is felújítsuk – ez május elején megkezdődött. Folyamatosan kerestük a lehetőségeket arra, hogy Szada úthálózatát minél komfortosabbá tegyük. A pozitív tapasztalatok és a lakossági visszajelzések alapján úgy döntöttünk, hogy idén tíz utca bevonásával további négy kilométeren folytatjuk a mart aszfaltozási programunkat.

Ami a járdákat illeti: a fő szempont, hogy ha egy út, útszakasz elkészül, csak utána épül meg a járda. Ezt az elvet követtük és követjük. Az elkerülő út koncepciótervében egyetértés van az érintett önkormányzatok között, itt tartunk most. Az útépítés állami feladat, ennek érdekében időközönként kérjük az országgyűlési képviselő és az építési minisztérium közbenjárását az ügyben. A forgalomtechnikai felmérést 2023-ban elvégeztük, a közlekedési táblák felülvizsgálata is megtörtént, a cseréket folyamatosan végzi a Szada Nova. A legfontosabb kerékpárút, a Szada és Veresegyház közötti szakasz tervezése is megtörtént, a kivitelezése idén elkezdődik. A kerékpárút-hálózat további fejlesztése is tervben van.

Img 9166

– Komoly tervek voltak annak idején az együttélés és a közbiztonság terén is. Ezek közül mi valósult meg? 

– A törvényi rendelkezések alapján felülvizsgáltuk a közösségi együttélés szabályait rögzítő rendeletet, amelynek betartatásán a visszaállított közterület-felügyelet őrködik. A közbiztonság javítása érdekében kiemelten segítettük a Szadáért Polgárőr Egyesületet: a Civil Alap pályázatán keresztül pénzügyi támogatást kapnak, illetve a támogattuk a gépjárműbeszerzésüket is. Így minden felétel adott, hogy a helyi körzeti megbízott rendőrrel közös közterületi szolgálatot is ellássanak.

A közbiztonság fokozása érdekében a korábbi elavult térfigyelő kamerákat lecseréltük, azok számát 24-re bővítettük, rendszámfelismerő kamerákat is telepítettünk a bevezető utak elejére a rendőrségi munka segítése érdekében. Célunk, hogy a települési térfigyelőkamera-rendszert további kamerákkal bővítsük.

Talán a kulturált együttéléshez kapcsolódik a környezetvédelem is, amely terén szintén tettünk számottevő lépéseket. Annak érdekében, hogy a veszélyes és elektronikai hulladékok ne az erdőkbe és az utak szélére kerüljenek, a Szada Nova rendszeres gyűjtést szervez. Továbbá beszereztünk és a lakosok számára átadtuk a szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas edényeket, és zöldhulladékgyűjtő zsákokat is átadunk minden évben, illetve házi komposztálókat is biztosítottunk az igénylőknek. 2022-ben környezetvédelmi rendeletet alkottunk, amely rögzíti a főbb feladatokat.

– Civil egyesületi hátterű politikusként hogyan sikerült az elmúlt időszakban tenni a szadai közösségért?

– Büszkék vagyunk a VUE alapvető céljainak megfelelő szadai közösségi élet felpezsdítésére, melyet a civil kezdeményezések támogatásával értünk el. Ennek megfelelően az önkormányzat 2021-től Civil Pályázati Alapot hozott létre azzal a céllal, hogy a helyi civil szervezetek és magánszemélyek részére pénzügyi támogatást biztosítson a helyi lakosok érdekében végzett tevékenységükhöz és rendezvényeikhez. Mostanra rengeteg kisebb-nagyobb közösségépítő program várja minden évben a helyieket, elsősorban a Faluház és a Tájház munkatársainak, valamint a többi civil szervezet szervezőmunkájának köszönhetően.

A helyi közösség fontos része még számunkra az itt jelen lévő vállalkozások, a helyi gazdaság fejlesztése, és a helyi vállalkozások segítése pedig elemi érdekünk a munkahelyteremtés és a helyi bevételek növelése céljából. Számomra mindig örvendetes, ha azt tapasztaljuk, hogy egy vállalkozás megtalálja számításait a településünkön. Munkánknak köszönhetően az elmúlt években több, már Szadán működő vállalkozás bővült, míg mások a Szadára költözés mellett döntöttek.

RF


Utoljára frissítve: 2024 május 24. 09:05