Phzarva2

Hirdetmény a bölcsődei és az óvodai beiratkozásról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022-es (2021. szeptember 1.- 2022. augusztus 31. között tartó) nevelési évre a bölcsődés és az óvodás korú gyermekek beiratkozása a Szadai a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde intézményben az alábbiak szerint történik.

A beiratkozás időpontja: 2021. április 20-án (kedden 08.00-16.00 óra között) és 2021. április 21-én (szerdán 08.00-16.00 óra között). Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A beiratkozás helyszíne: személyesen a 2111 Szada, Dózsa György út 63. szám alatt, vagy online az ovoda@szada.hu e-mail címen.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
- gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ kártya),
- továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat

Online jelentkezés esetén: adatlap beküldésével, majd bemutatni 2021.09.01-jén kell a fenti dokumentumokat.

Az óvoda és a bölcsődei felvételi körzete: Szada Nagyközség közigazgatási területe.  

A felvételi eljárásról hozott döntés határideje: 2021. május 21. A szülő, ha azt a beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

További részletek a szada.hu és a https://szadaovi.wixsite.com/szadaovi honlapon találhatóak.

Egyéb tájékoztatás a 06-28/503-586-os telefonszámon, vagy az ovoda@szada.hu e-mail címen kérhető.  

 


Utoljára frissítve: 2021 április 07. 13:31