Mff J Mretben

Rendes képviselő-testületi ülés 2022. december 8-án, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2022. december 8. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendes nyilvános ülésére

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS KERETÉBEN:

- Napirend előtti felszólalások
Polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekről
- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (149/2022. sz. anyag)

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

1. Javaslat a Szada Nagyközség Önkormányzat és a Szada Nova Közhasznú NKft. közötti Közszolgáltatási szerződés tartalmára (146/2022.sz. anyag, közszolgáltatási szerződésmelléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Döntés Szada Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló 3 intézményének fűtéskorszerűsítéséről (150/2022. sz. anyag, összesítő, kazáncsere, indikatív ajánlatok, közbeszerzés, vállalkozási szerződés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

3. Rendelet-tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 28/2021.(X.1.) ör. mellékleteinek módosítására(116/2022.(IX.29.) KT-határozat 2.3. pontja szerint) (143/2022. sz. anyagrendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Az Adóhatóság tájékoztatója az Önkormányzattal szemben fennálló elévült és nyilvántartási kötelem alá nem eső adóhátralékok törléséről (144/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására (145/2022. sz. anyagrendelettervezetSzMSzszervezeti ábra)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

MUNKATERV SZERINT

6. Döntés Szada Nagyközség Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról (147/2022. sz. anyagellenőrzési terv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Döntés a Képviselő-testület 2023. évi Munkatervéről (148/2022. sz. anyagtervezetütemterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ÖSSZESÍTETT VÉLEMÉNYLAP

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2022. december 1.

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2022 december 07. 16:00