Mff J Mretben

Rendes képviselő-testületi ülés 2023. november 23-án 16.00 órakor

M E G H Í V Ó


Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2023. november 23. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendes nyilvános és zárt ülésére.

TERVEZETT NAPIRENDEK:

Napirend előtti időkeretben

Nyilvános ülés keretében

MUNKATERV SZERINT

1. Tájékoztató az Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I-III.n. éves teljesítéséről (mérleggel), továbbá a 2024. évi költségvetés-tervezést megalapozó költségvetési adatokról és gazdálkodási jellemzőkről (128/2023. sz. anyagpénzügyi mérleg)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Rendelet-alkotás a 2024. évi igazgatási szünet időpontjairól, a köztisztviselők illetmény-kiegészítéséről és bankszámla-hozzájárulásuk mértékéről, továbbá a 2024. évi helyi illetményalapról (129/2023. sz. anyagrendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet 2024. évi díjtételeinek meghatározása (133/2023. sz. anyagrendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Bérleti, vagyonhasznosítási szerződések szükség szerinti felülvizsgálata, meghosszabbítása, díjmértékük megállapítása, sportpálya bérleti díj bevétel meghatározása (130/2023. sz. anyagÜzemeltetési szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Közterület-foglalás díjtételeinek felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása (131/2023. sz. anyagrendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2023. évi Szolgáltatási tervében és munkatervében meghatározott közművelődési alapszolgáltatások és feladatok megvalósulásáról – továbbá javaslata a 2024. évi Szolgáltatási terve és munkaterve tartalmára és a 2024. évi terembérleti díjak meghatározására (132/2023. sz. anyagmunkatervszakmai beszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Tájékoztató az adókivetés és -behajtás tapasztalatairól. (134/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Döntés Szada Nagyközség 2024. évi rendezvénytervéről (135/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Döntés az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási koncepciójának felülvizsgálatáról és a 2024. évi vagyongazdálkodási irányelveiről (137/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Az Önkormányzat 2024. évi felújítási és útkarbantartási koncepciója továbbá egyes forgalomtechnikai feladatok meghatározása (138/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Döntés a Szada Nova Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról, és a 2024. évi munkabérének és Cafetériájának meghatározásáról. (139/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. A Szada Nova Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti terve és Közszolgáltatási szerződése tervezeteinek elbírálása, valamint a Temető fejlesztési koncepció elfogadása (140/2023. sz. anyagKözszolgáltatási szerződésüzleti tervköltségvizsgálat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

13. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési koncepciójának tervezete (141/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

14. Döntés új villamos energia beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról (142/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ÖSSZESÍTETT VÉLEMÉNYLAP
MELLÉKLET 1.
MELLÉKLET 1.2.
MELLÉKLET 2.
MELLÉKLET 3.

Zárt ülés keretében

1. Döntés a BURSA Hungarica Ösztöndíj-pályázat pályázóinak önkormányzati támogatásáról (Z/136/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. november 17.                                                                                                           

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2023 november 17. 17:18