Mff J Mretben

Rendes képviselő-testületi ülés 2023. október 26-án, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2023. október 26. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendes nyilvános és zárt ülésére.

TERVEZETT NAPIRENDEK:

Napirend előtti időkeretben

Nyilvános ülés keretében

MUNKATERV SZERINT

1. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására (119/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Szada Nagyközség téli útüzemeltetési tervének felülvizsgálata (120/2023. sz. anyag, téli üzemeltetési terv, utcajegyzék)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉS

3. Az Önkormányzat tulajdonában lévő Szada, Székely Bertalan út 22. szám alatti „Székely kert” ingatlan (168/5 hrsz.) művelési ág változtatása (123/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Döntés a Dózsa György út egyes szakaszának felújításához szükséges géplánc költségeinek biztosítására (124/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ÖSSZESÍTETT VÉLEMÉNYLAP

Zárt ülés keretében

1. Döntés a Szadai Konyha élelmezésvezetői (intézményvezetői) tisztségének 2024.III.1-től történő ellátására szóló pályázat kiírásáról, a pályázati feltételek meghatározásáról (Z/121/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. október 20.

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2023 október 20. 13:40