Polgrmesteri Hivatal

Rendkívüli képviselő-testületi ülés 2020. július 23-án 18.00 órakor

Tisztelt Képviselő! Tisztelt Meghívott!

 Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt és zárt ülést tart 2020. július 23-án (csütörtökön) 18.00 órakor a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben:
Napirend előtti felszólalások

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében:

1. Döntés a Szada belterület 4333/12, 4333/18, 4333/19, 4333/20, 4333/21 és 4333/24 helyrajzi számú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, valamint a helyi építési szabályzat módosítására irányuló tárgyalásos eljárás megindításáról (72/2020. sz. anyag, 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos

2. A települési forráskataszter elkészítésére kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok elbírálása (70/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos

3. Döntés közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton történő indulásról, valamint a pályázati önerő biztosításáról, illetve ezzel összefüggésben a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (69/2020. sz. anyag, 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet, 3. sz. melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos

4. Döntés az Életfa a gyermekekért Alapítvány támogatási kérelme ügyében (73/2020. sz. anyag, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos

5. Szada Nagyközség középtávú úthálózat fejlesztési és megvalósítási tervének elfogadása (74/2020. sz. anyag, 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet, 3. sz. melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos

Zárt ülés keretében:

6. Döntés a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde vezetőjének közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetési kérelme ügyében (Z/71/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos

 S z a d a, 2020. július 2.

Pintér Lajos
polgármester

Sürgősségi indítvány keretében

Döntés a Jókai utca útburkolatának felújítási munkálataira kötött vállalkozási szerződésben szereplő többletmunka költség felhasználásáról, valamint pótmunka megrendeléséről (75/2020.  sz. előterjesztés, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos


Utoljára frissítve: 2020 szeptember 22. 10:21

2022 07 Szadai Piac Szuletesnap Web