Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2022. február 15-én,17.00-kor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

A Humánügyi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság,a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,valamint az Ügyrendi Bizottság

2022. február 15-én (kedden) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános és zártülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

MUNKATERV SZERINT

 1. Beszámoló a 2021. évben önkormányzati támogatásban részesített személyek, szervezetek és intézmények támogatási összegeinek felhasználásáról(20/2022. sz. anyag, 20-2022-Civilek támogatása-2021-MELLÉKLET-elszámolás)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 2. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására(21/2022. sz. anyag)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 3. Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről(22/2022. sz. anyag)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 4. Javaslat – a belterületi utcák műszaki adatai alapján - Szada Nagyközség úthálózata középtávú fejlesztésének és fenntartásának Megvalósítási Terve és forgalomszabályozási terve szükség szerinti felülvizsgálatának szempontjaira, megvalósításának 2022. évi ütem- és költségtervére, valamint a Gazdasági Programból adódóan szükséges tervdokumentációk elkészítésére(23/2022.sz.anyag, 23/2022. sz. anyag melléklet 1,23/2022.sz.anyag melléklet 2 )
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 5. Javaslat a 2022/2023-as nevelési év óvodai beiratkozásainak időpontjára(24/2022. sz. anyag, 24/2022. sz. anyag melléklet)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 6. A Régió Plusz Tv-t működtető Szabadi Attila szolgáltatóval fennálló Szolgáltatói szerződés szerinti, Szadáról leadott műsorszámok időpontjairól, tartalmáról és témájáról szóló 2021. II. félévi beszámoló (28/2022. sz. anyag, 28/2022. sz. anyag melléklet 1, 28/2022. sz. anyag melléklet 2)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

  RENDELET-ALKOTÁSOK

 7. Rendelet-tervezet a 2021. évi költségvetés III. módosításáról(18/2022. sz. anyag)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezete (II. verzió)(19/2022. sz. anyag, 19/2022. sz. anyag melléklet 1, 19/2022. sz. anyag melléklet 2)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 1. Rendelet-tervezet változtatási tilalom elrendeléséről(27/2022. sz. anyag, 27/2022. sz. anyag melléklet 1, 27/2022. sz. anyag melléklet 2)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester


EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Nem lakáscélú helyiségek (üzlethelyiségek, árusítóhelyek) bérletre vonatkozó díjtételek felülvizsgálata és a Szadai piac üzemeltetési szabályzatának módosítása(29/2022. sz. anyag, 29/2022. sz. anyag melléklet)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN (TFKB és PB együttes ülésén):

 1. Önkormányzati teendők és hatósági határozat-hozatal a magánerős útépítései érdekeltségi hozzájárulások utólagos megfizettetésére (Z/14/2022. sz. anyag)

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

S z a d a, 2022. február 10.

Boros Gábor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök


Utoljára frissítve: 2022 február 18. 09:36