Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2024. február 20-án 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2024. február 20-án (kedden) 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

MUNKATERV SZERINT

1. Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról (16/2024. sz. anyag, táblázatok, rendelet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Döntés az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak szabályozásáról szóló 2/2020.(III.1.) rendelet, valamint az étkezési térítési díjakról szóló 23/2020.(X.30.) rendelet 2024. évi díjtételeinek felülvizsgálatáról (17/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről (II. verzió) (19/2024. sz. anyag, adósságot keletkeztető ügyletek, rendelettervezet, táblázatok, függelék)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Szabadi Attila e.v. 2023. II. félévi beszámolója a Szadáról készített műsor-számok időpontjairól, tartalmáról, témáiról (20/2024. sz. anyag, beszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Beszámoló a 2023. évben önkormányzati támogatásban részesített személyek, szervezetek és intézmények támogatási összegeinek felhasználásáról (21/2024. sz. anyag, melléklet1, melléklet2, melléklet3)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok megtételéről (22/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Javaslat a 2024/2025.  nevelési év óvodai és bölcsődei beiratkozásainak időpontjára (24/2024. sz. anyag, kérelem)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Beszámoló a Szadai Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről (25/2024. sz. anyag, beszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

9. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosítása (18/2024. sz. anyag, rendeletmódosítás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Javaslat a Székely Bertalan Óvoda-bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására (23/2024. sz. anyag, SzMSz)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Tulajdonosi hozzájárulás a Szadai Nyugdíjas Klub Egyesület székhelyének bejegyzéséhez (26/2024. sz. anyag, kérelem)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Döntés Szada Csapás utca út- és csapadékvízelvezetés építéséről (27/2024. sz. anyag, műszaki leírás, tervezői költségvetés, vállalkozási szerződés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

13. Javaslat intézményvezetői illetmények megállapítására (28/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

14. Tájékoztatás a Dobogói Szabadidőpark Koncepció Tervéről (29/2024. sz. anyag, műleírás, képterv, elrendezés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

15. Döntés Szada Nagyközség településszerkezeti tervéről (30/2024. sz. anyag, A szelvény, B szelvény)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2024. február 15.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök
 


Utoljára frissítve: 2024 február 16. 11:51