Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2024. január 16-án 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2024. január 16-án (kedden) 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

MUNKATERV SZERINT

1. A 2024. évi költségvetés tervezete (I. verzió) (1/2024. sz. anyag, költségvetés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

2. Tájékoztatás a Tájház 2024. évi programtervéről és költségvetés-tervezetéről (2/2024. sz. anyag, tervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Döntés a Polgármester 2024. évi szabadságolási tervéről (3/2024. sz. anyag, szabadságolási ütemterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4.  Döntés az Önkormányzat 2024. évi Közfoglalkoztatási Tervéről (és a 2023. évi közfoglalkoztatás tapasztalatairól) (4/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Döntés a regisztrált helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását célzó 2024. évi pályázatok kiírásáról (Civil Alap, Közbiztonsági Alap, Sporttámogatási keret előirányzatai terhére) (5/2024. sz. anyag, civil szervezetek, sport, közbiztonság)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Döntés a 2024. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmáról (6/2024. sz. anyag, környezetvédelmi feladatok, környezetvédelmi intézkedési terv témakörei)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

7. Döntés a Szada 3542 és 3543 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről (7/2024. sz. anyag, 3542, 3543)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Döntés a Szada 4120 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat részére térítésmentes tulajdonba     vételéről. (8/2024. sz. anyag, kérelem)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Tájékoztatás a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás K&H Bankkal kötött beruházási hitelszerződésének 3. számú módosításáról (9/2024. sz. anyag, hitelszerződés, szerződés módosítása, kivonat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Döntés az Óvoda alapító okirat, és az SZMSZ-ének módosításáról (10/2024. sz. anyag, módosító okirat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (11/2024.sz.anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Javaslat Szada Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának (5 részterület) módosítására (12/2024.sz.anyag, rendelet, vélemény, Szabályozási terv A szelvény, Szabályozási terv B szelvény)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

13. Döntés az Ipari Park HÉSZ módosításához szükséges eljárás megindításáról (13/2024.sz.anyag, főépítészi feljegyzés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2024. január 12.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök
 


Utoljára frissítve: 2024 január 16. 13:12