Polgrmesteri Hivatal

Rendes képviselő-testületi ülés 2020. július 9-én 16.00 órakor

Tisztelt Képviselő! Tisztelt Meghívott!

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete rendes nyílt ülést tart 2020. július 9-én (csütörtökön) 16.00 órakor a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben
Napirend előtti felszólalások

Tervezett napirendi pontok

Nyílt ülés keretében

1. A Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolója a 2019. évben végzett feladatok ellátásáról
(65/2020. sz. előterjesztés, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos

2. Szada Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019.(XII.12.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata )
(63/2020. sz. előterjesztés, SZMSZ főszöveg, A képviselők névsora,  A polgármesterre átruházott hatáskörök, A bizottságok személyi összetétele, Az alpolgámesterek feladatai,  A képviselő-testület ülésére állandóan meghívottak, Az önkormányzati társulások listája,  Az önkormányzat költségvetési szervei és feladat-ellátási helyei, A bizottsági rendes ülések időpontja, valamint az azt megelőző feladatok )
Előterjesztő: Pintér Lajos

3. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet
(64/2020. sz. előterjesztés, költségvetési táblázatok)
Előterjesztő: Pintér Lajos

4. Döntés a Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 2020” tárgyú pályázaton indulásról, valamint saját forrás biztosításáról (66/2020. sz. előterjesztés, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (67/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos

S z a d a, 2020. július 2.

Pintér Lajos
polgármester


Utoljára frissítve: 2020 szeptember 22. 10:21

2022 07 Szadai Piac Szuletesnap Web