Mff J Mretben

Rendes képviselő-testületi ülés 2023. július 13-án, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2023. július 13. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendes nyilvános és zárt ülésére.

TERVEZETT NAPIRENDEK:

Napirend előtti időkeretben

Tervezett napirendi pontok:

Nyilvános ülés keretében

MUNKATERV SZERINT

1. Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről, benne: a Veresegyházi Rendőrőrs és a helyi körzeti megbízott, továbbá a Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Szadai Polgárőr Egyesület beszámolója (81/2023. sz. anyagRendőrségTűzoltóságPolgárőrségTérfigyelő értékelés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Éves beszámoló a Szada Nova NKft. lapkiadói tevékenységéről, a 2011 Szada lap irányvonalának érvényesüléséről (71/2022.(V.26.) KT-határozat szerint) (82/2023. sz. anyagbeszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

  1. Szabadi Attila e.v. 2023. I. félévi beszámolója a Szadáról készített műsorszámok időpontjairól, tartalmáról és témáiról (83/2023. sz. anyag, beszámoló)
    Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Az Önkormányzat Kommunikációs koncepciójában foglaltak megvalósulásának éves áttekintő értékelése (84/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

5. Házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása iránti kérelem elbírálása (85/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Döntés a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2022 évi beszámolójának elfogadásáról (86/2023. sz. anyagbeszámolóköltségvetés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Javaslat a Szada 093/17 és 4307/10 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére (87/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Döntés pályázat vis maior-keretre történő benyújtásáról (89/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Döntés HM Reklám Kft. – önkormányzati hirdetőfelületek hasznosítására szóló - ajánlatáról (90/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében

1. Ingatlan-árverésen való részvétel előkészítése (Z/91/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Tájékoztatás a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás K&H Bankkal kötött beruházási hitelszerződés 2. számú módosítása ügyében (Z/92/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ÖSSZESÍTETT VÉLEMÉNYLAP

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. június 29.                                                                                                      

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2023 július 04. 10:01