Mff J Mretben

Rendkívüli képviselő-testületi ülés 2023. december 11-én 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.)

2023. december 11. napján (hétfőn) 17.00 órakor kezdődő

rendkívüli nyilvános és zárt ülésére.

TERVEZETT NAPIRENDEK:

Napirend előtti időkeretben

Nyilvános ülés keretében

MUNKATERV SZERINT

1. Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról (144/2023. sz. anyagrendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Döntés Szada Nagyközség Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról (146/2023. sz. anyag, belső ellenőrzési terv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Döntés a Képviselő-testület 2024. évi Munkatervéről (149/2023. sz. anyagmunkaterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

4.  Rendelet alkotás a Szadán élő ifjú, idős, nagykorú és új beköltöző állampolgárok köszöntéséről és támogatásáról (145/2023. sz. anyagrendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Javaslat a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos egyes döntések meghozatalára (147/2023. sz. anyagüzleti terv mód. jav.egys. szerk. alapító okirategys. szerk. alapító okirat módosításbeszámolási alapkövetelményekbeszerzési és közbeszerzési szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Döntés a Szada, Dózsa György út 84. számú 534 hrsz ingatlan megvásárlásáról (150/2023. sz. anyagértékelésnyilatkozat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Döntés TOP_PLUSZ 3.3.1-21-PTI-2022-0067. sz. projekt kivitelezőjének kiválasztásáról (148/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Döntés a Margita Otthon Alapítvány támogatási kérelméről (S1/154/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Döntés a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról (S2/155/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ÖSSZESÍTETT VÉLEMÉNYLAP

Zárt ülés keretében

1. Döntés a Szadai Konyha élelmezésvezetői (intézményvezetői) tisztségének 2024.III.1-től történő ellátására beérkező pályázatokról (Z/151/2023. sz. anyag)

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. december 1.                                                                                                             

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2023 december 11. 10:45