Mff J Mretben

Rendes képviselő-testületi ülés 2024. február 29-én 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2024.február 29. napján (csütörtökön) 17.00 órakor kezdődő rendes nyilvános ülésére.

TERVEZETT NAPIRENDEK:

Napirend előtti időkeretben

Tervezett napirendi pontok:

MUNKATERV SZERINT

1. Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról (16/2024. sz. anyagtáblázatokrendelet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Döntés az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak szabályozásáról szóló 2/2020.(III.1.) rendelet, valamint az étkezési térítési díjakról szóló 23/2020.(X.30.) rendelet 2024. évi díjtételeinek felülvizsgálatáról (17/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről (II. verzió) (19/2024. sz. anyagadósságot keletkeztető ügyletekrendelettervezettáblázatokfüggelék)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Szabadi Attila e.v. 2023. II. félévi beszámolója a Szadáról készített műsor-számok időpontjairól, tartalmáról, témáiról (20/2024. sz. anyagbeszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Beszámoló a 2023. évben önkormányzati támogatásban részesített személyek, szervezetek és intézmények támogatási összegeinek felhasználásáról (21/2024. sz. anyagmelléklet1melléklet2melléklet3)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok megtételéről (22/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Javaslat a 2024/2025.  nevelési év óvodai és bölcsődei beiratkozásainak időpontjára (24/2024. sz. anyagkérelem)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Beszámoló a Szadai Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről (25/2024. sz. anyagbeszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

9. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosítása (18/2024. sz. anyagrendeletmódosítás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Javaslat a Székely Bertalan Óvoda-bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására (23/2024. sz. anyagSzMSz)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Tulajdonosi hozzájárulás a Szadai Nyugdíjas Klub Egyesület székhelyének bejegyzéséhez (26/2024. sz. anyagkérelem)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Döntés Szada Csapás utca út- és csapadékvízelvezetés építéséről (27/2024. sz. anyagműszaki leírástervezői költségvetésvállalkozási szerződés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

13. Javaslat intézményvezetői illetmények megállapítására (28/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

14. Tájékoztatás a Dobogói Szabadidőpark Koncepció Tervéről (29/2024. sz. anyagműleírásképtervelrendezés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

15. Döntés Szada Nagyközség településszerkezeti tervéről (30/2024. sz. anyagA szelvényB szelvény)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében

1. Javaslat energiamegtakarítás jogcímen vagyoni értékű jog meghatározására és értékesítésére vonatkozó keretszerződés megkötésére (Z/32/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ÖSSZESÍTETT VÉLEMÉNYLAP

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2024. február 15.                                                                                                     

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2024 február 26. 11:17