Mff J Mretben

Rendes képviselő-testületi ülés 2024. január 25-én 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2024. január 25. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendes nyilvános ülésére

TERVEZETT NAPIRENDEK:

Napirend előtti időkeretben

Nyilvános ülés keretében

MUNKATERV SZERINT

1. A 2024. évi költségvetés tervezete (I. verzió) (1/2024. sz. anyagköltségvetés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

2. Tájékoztatás a Tájház 2024. évi programtervéről és költségvetés-tervezetéről (2/2024. sz. anyagtervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Döntés a Polgármester 2024. évi szabadságolási tervéről (3/2024. sz. anyagszabadságolási ütemterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4.  Döntés az Önkormányzat 2024. évi Közfoglalkoztatási Tervéről (és a 2023. évi közfoglalkoztatás tapasztalatairól) (4/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Döntés a regisztrált helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását célzó 2024. évi pályázatok kiírásáról (Civil Alap, Közbiztonsági Alap, Sporttámogatási keret előirányzatai terhére) (5/2024. sz. anyagcivil szervezeteksportközbiztonság)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Döntés a 2024. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmáról (6/2024. sz. anyagkörnyezetvédelmi feladatokkörnyezetvédelmi intézkedési terv témakörei)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

7. Döntés a Szada 3542 és 3543 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről (7/2024. sz. anyag35423543)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Döntés a Szada 4120 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat részére térítésmentes tulajdonba     vételéről. (8/2024. sz. anyagkérelem)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Tájékoztatás a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás K&H Bankkal kötött beruházási hitelszerződésének 3. számú módosításáról (9/2024. sz. anyaghitelszerződésszerződés módosításakivonat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Döntés az Óvoda alapító okirat, és az SZMSZ-ének módosításáról (10/2024. sz. anyagmódosító okirat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Javaslat Szada Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának (5 részterület) módosítására (12/2024.sz.anyagrendeletvéleménySzabályozási terv A szelvénySzabályozási terv B szelvény)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Döntés az Ipari Park HÉSZ módosításához szükséges eljárás megindításáról (13/2024.sz.anyagfőépítészi feljegyzés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

13. Döntés a MAGÁZ Kft.-vel kötendő megállapodással kapcsolatban (14/2024. sz. anyag, megállapodás_tervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

14. Döntés a Szadáért Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről (15/2024. sz. anyag, kérelem)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ÖSSZESÍTETT VÉLEMÉNYLAP

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2024. január 19.                                                                                                      

Pintér Lajos
polgármester


Utoljára frissítve: 2024 január 24. 14:02