Polgrmesteri Hivatal

Rendkívüli együttes bizottsági ülés 2021. július 29-én 8.00-kor

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

A Humánügyi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság

2021. július 29-én (csütörtökön) 8.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében rendkívüli együttes nyílt és zárt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

A véleményezett előterjesztések sürgősségi indokai:

-   a 4570/1 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a kérelmező - az ingatlan megoszthatósága és értékesíthetősége érdekében - a Képviselő-testület mielőbbi döntését kéri önkormányzati tulajdonú terület részére történő visszaadása tárgyában,
-   Szada Ipari Park Településfejlesztési Nonprofit Kft. jövőbeni helyzetéről szóló döntés sürgőssége,
-   az önkormányzati képviselők és a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjainak járó tiszteletdíjról szóló 20/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosítása 2021. augusztus 1. napjáig szükséges.

Tervezett napirendi pontok:

1. Az önkormányzati tulajdonú, Szada belterület 4570/1 helyrajzi számú ingatlan vételére irányuló kérelem elbírálása (86/2021. sz. anyag, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2.  Szada belterület 806/1 helyrajzi számú ingatlan beépíthetőségére irányuló kérelem elbírálása (87/2021. sz. anyag, kérelem, tájékoztatás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Rendelet-tervezet az önkormányzati képviselők és a képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak járó tiszteletdíjról szóló 20/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata alapján (89/2021. sz. anyag, melléklet, rendelet-tervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Szadai Piac pótberuházásához szükséges költségvetési forrás iránti kérelem (90/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében a Pénzügyi Bizottság tárgyalja:

5. Szada Ipari Park Településfejlesztési Nonprofit Kft 2021. évi üzleti terve, valamint a Kft. ügyvezetőjének tisztségről való lemondása (Z/88/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

S z a d a, 2021. július 26.

Boros Gábor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök

 


Utoljára frissítve: 2021 július 27. 12:05

Szada 2023 05 Takaros Porta A3