Polgrmesteri Hivatal

A polgármester által a képviselő-testület származékos jogkörében hozott decemberi döntésekkel kapcsolatos előterjesztések

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek a veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Arra természetesen van lehetőség, hogy a polgármester e-mailben, vagy más módon a döntését megelőzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét.

Pintér Lajos, Szada nagyközség polgármestere a fenti rendelkezést messzemenően betartva, de élve a felkínált lehetőséggel, a decemberi határozatokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a képviselő-testületnek megküldte, amelyek megtárgyalását bizottsági- és képviselő-testületi ülések hiányában online platformokra terelte. A decemberi napirendi pontokról ennek megfelelően online értekezlet keretében alakítanak ki közös álláspontot, amelyekről a törvénynek megfelelve a polgármester hozza meg a végső döntést.

Előterjesztések:

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepciója (120/2020. anyag)

A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátásra kiírt pályázati eljárás elbírálása, egyben intézményvezetői feladatok ellátására történő megbízása adása, valamint ismételt pályázati kiírás (Z/129./2020.)

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (130/2020. anyag)

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének módosítása (131/2020. anyag)

Szada Nagyközség Önkormányzat 2021-2024. évi stratégiai belső ellenőrzési tervének elfogadása (132/2020. anyag)

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi munkaterve (133/2020. anyag)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (134/2020. anyag)

Az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása (135/2020. anyag)

Az önkormányzati adóhatóság tájékoztatása az Önkormányzattal szemben fennálló elévült adóhátralékok törléséről (137/2020. anyag)       

Döntés a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás biztosításáról (138/2020. anyag)

A Szadai Piac üzlethelyiségei és árusítóhelyei tekintetében meghatározott díjtételek felülvizsgálata (139/2020. anyag)

TT1 Tanácsadó és Tervező Kft. szerződésmódosítási kérelme Szada Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata tárgyában (140/2020. anyag)


Utoljára frissítve: 2020 december 17. 08:36

2022 05 Hosok Napja A3 1 Plakt