Polgrmesteri Hivatal

A polgármester által a képviselő-testület származékos jogkörében hozott januári döntésekkel kapcsolatos előterjesztések

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek a veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Arra természetesen van lehetőség, hogy a polgármester e-mailben, vagy más módon a döntését megelőzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét.

Pintér Lajos, Szada nagyközség polgármestere a fenti rendelkezést messzemenően betartva, de élve a felkínált lehetőséggel, a januári határozatokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a képviselő-testületnek megküldte, amelyek megtárgyalását bizottsági- és képviselő-testületi ülések hiányában online platformokra terelte. A januári napirendi pontokról ennek megfelelően online értekezlet keretében alakítanak ki közös álláspontot, amelyekről a törvénynek megfelelve a polgármester hozza meg a végső döntést.

Előterjesztések:

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (2/2021. anyag)

Döntés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány által fenntartott Felhőcske I. és II. Családi Bölcsődével kötendő feladat-ellátási szerződésről (3/2021. anyag, szerződés)

A 2021/2022. tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatár véleményezése (4/2021. anyag, melléklet)

A Takács Dental Kft.-vel a fogorvosi alapellátására kötött szerződés felülvizsgálata  (5/2021. anyag, szerződés)

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (6/2021. anyag, rendelet)

Az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása, a vagyongazdálkodással kapcsolatos 2021. évi irányelvek meghatározása (7/2021. anyag, terv)

A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2020. évi szolgáltatási tervben és munkatervben elfogadott közművelődési feladatok és alapszolgáltatások megvalósulásáról (8/2021. anyag, munkaterv, könyvtár beszámoló, művház beszámoló)

A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi szolgáltatási tervének elfogadása, valamint a 2021. évi terembérleti díjtételek meghatározása (9/2021. anyag, művház munkaterv, könyvtár munkaterv)

Az Önkormányzattal kötött szerződések komplex felülvizsgálata  (10/2021.)

A Régió Plusz Média Kft.-vel fennálló szolgáltatói szerződés szerinti Szadáról leadott műsorszámok időpontjairól, tartalmáról és témájáról szóló 2020. II. félévi beszámoló (11/2021. anyag, beszámoló, műsorszámok)

Az önkormányzati és hivatali (közterület-felügyeleti) feladatellátást szolgáló gépjárművek beszerzése tartós bérlet keretében (12/2021. anyag)

Döntés a Szada belterület 4571/1 és 4571/2 helyrajzi számú ingatlanokat érintő szabályozás tekintetében a helyi építési szabályzat módosítására irányuló egyszerűsített eljárás megindításáról és településrendezési szerződés megkötéséről (13/2021. anyag, tanulmányterv)

A Szada külterület 086/2, 086/5-6, 086/8-13, 086/15-28, 086/87-88, 086/91-92 és 093/27-31 helyrajzi számú ingatlanokat érintő változtatási tilalom elrendeléséről (14/2021. anyag, rendelet)

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szada Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 9/2009. (06.10.) önkormányzati rendelet módosítása (15/2021. anyag, rendelet-tervezet, szabályozási terv módosítás)
Szakmai vélemények:


Utoljára frissítve: 2021 január 26. 11:56

2022 05 Hosok Napja A3 1 Plakt