Polgrmesteri Hivatal

Rendes képviselő-testületi ülés 2020. október 29-én 16.00 órakor

Tisztelt Képviselő! Tisztelt Meghívott!

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete rendes nyílt és zárt ülést tart 2020. október 29-én (csütörtökön) 16.00 órakor a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben

Napirend előtti felszólalások
Polgármesteri beszámoló

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében

1. A településszintű forgalomtechnikai koncepció készítésére kiírt beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálása, egyben döntés a köznevelési intézmények gépjárművel történő megközelítését szolgáló településközpontban lévő utcák forgalomtechnikai szabályozásáról (110/2020. sz. anyag, forgalomtechnikai terv)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

2. Döntés a Dózsa György úti gyalogátkelőhelyek közlekedési lámpával (sárga villogó berendezés) történő ellátásával, valamint a településen létesíteni kívánt további gyalogátkelőhellyel kapcsolatos feladatokról, valamint tájékoztatás a település közigazgatási határát jelző tábla áthelyezéséről (113/2020. sz. anyag)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

3. Döntés az útkarbantartási feladatok 2020. november 1. napjától történő ellátásáról (114/2020. sz. anyag)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

4. A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (107/2020. sz. anyag, behajtási rendelet)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

5. Döntés az önkormányzati tulajdonú Szada belterület 552/5 helyrajzi számú ingatlanrész (régi varrodában működő tornaterem és kiszolgáló helyiségei) Dunakeszi Tankerületi Központ részére történő használatba adásáról (111/2020. sz. anyag, használati szerződés)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

6. Szada nagyközség téli üzemeltetési tervének elfogadása (105/2020. sz. anyag, üzemeltetési terv, utcajegyzék)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

7. Önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján történő Szada külterület 068/159 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásához (101/2020. sz. anyag)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

8. Szada Nagyközség Önkormányzat 2018-2023 időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának időszaki felülvizsgálata (104/2020. sz. anyag, HEP, intézkedési terv, HEP Fórum)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

9. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (99/2020. sz. anyag, szociális rendelet)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

10. Javaslat a Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha által biztosított étkezés térítési díjak 2021. január 1. nappal történő emelésére (106/2020. sz. anyag, javaslat, étkezési rendelet)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

11. A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása, valamint az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásának kiegészítése (102/2020. sz. anyag, módosító okirat, alapító okirat, SzMSz)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

12. A 2021/2022. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésével kapcsolatos önkormányzati vélemény (108/2020. sz. anyag, körzethatár)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

13. Javaslat a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására és delegáltak megválasztására (103/2020. sz. anyag, megállapodás)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

14. A 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosítása (100/2020. sz. anyag, módosítás)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

15. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (98/2020. sz. anyag)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében

16.  Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő hivatali épület mögötti területek adásvétel és telekalakítás útján történő rendezéséről (Z/112/2020. sz. anyag)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

17. Az önkormányzati tulajdonú Szada belterület 4570/1 helyrajzi számú ingatlan vételére irányuló kérelem elbírálása (Z/109/2020. sz. anyag)
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

S z a d a, 2020. október 22.

                                                                                                             Pintér Lajos 

                                                                                                             polgármester


Utoljára frissítve: 2020 október 27. 13:37

2022 05 Hosok Napja A3 1 Plakt