Polgrmesteri Hivatal

Rendes képviselő-testületi ülés 2020. szeptember 24-én 16.00 órakor

Tisztelt Képviselő! Tisztelt Meghívott!

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete rendes nyílt és zárt ülést tart 2020. szeptember 24-én (csütörtökön) 16.00 órakor a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben
Napirend előtti felszólalások
Polgármesteri beszámoló

 Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében

1. Az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató szervezetek éves beszámolója ( Az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató szervezetek éves beszámolója, 1. sz. melléklet - Védőnői beszámoló,  2a. sz. melléket - Ügyelet beszámoló,  2b. sz. melléklet - Ügyelet beszámoló 2., 2c. sz. melléklet - Ügyelet beszámoló 3.,  3. sz. melléklet - Felnőtt háziorvosi beszámoló, 4. sz. melléklet - Gyermekorvosi beszámoló, 6. sz. melléklet - Fogorvosi beszámoló,  7. sz. melléklet - Iskolaorvos beszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. A Régió Plusz Média Kft.-vel fennálló szolgáltatói szerződés szerinti Szadáról leadott műsorszámok időpontjairól, tartalmáról és témájáról szóló 2020. I. félévi beszámoló (88/2020. sz. anyag, beszámoló, tudósítások, képújság)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 3. A Szociális Alapszolgáltató Központ beszámolója a 2019. évi szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásáról (82/2020. sz. anyag, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Beszámoló az óvodai 2019/2020-as nevelési év tapasztalatairól, valamint tájékoztató a 2020/2021-es nevelési év kezdéséről (85/2020. sz. anyag, beszámoló, munkaterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. A Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Ady Endre u. 2. sz. alatti telephelyén működő mini bölcsőde szakmai programjának elfogadása (91/2020. sz. anyag, szakmai program)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Szada Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről (95/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata (89/2020. sz. anyag, szmsz)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Polgármesteri tájékoztatás a település bejárásának tapasztalatairól, valamint folyamatban lévő beruházásokról (96/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Szada Nagyközség Önkormányzat 2019-2024 időszakra szóló Gazdasági Programjának elfogadása (94/2020. sz. anyag, gazdasági program)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Beszámoló a 2020. évi költségvetés első féléves teljesítéséről (86/2020. sz. anyag, kimutatás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11.  Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet II. sz. módosítása (87/2020. sz. anyag, rendelet-módosítás, költségvetés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok rekreációs célú földhasználatra történő kijelölése, valamint a földhasználati díj mértékének meghatározása (92/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

13. Az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásáról és hatásköreinek átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (83/2020. sz. anyag, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

14. Döntés az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti feladat-ellátás tekintetében az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel történő további együttműködési szándékról (97/2020. sz. anyag, Gödöllő megkeresése, Ügyeleti szerződés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 15. Döntés a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat” 2021. évi fordulójához való csatlakozásról és az ösztöndíj 2021. évi támogatási összegének meghatározásáról (84/2020. sz. anyag, lebonyolítási ütemterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

16. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (81/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében

17. Döntés a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár vezetője munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetési kérelme ügyében, egyben döntés az intézményvezetői pályázat kiírásáról (Z/93/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

S z a d a, 2020. szeptember 17. 

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2020 szeptember 23. 12:21

2022 05 Hosok Napja A3 1 Plakt