Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2024. április 16-án 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2024. április 16-án (kedden) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében rendes együttes nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

MUNKATERV SZERINT

1. Beszámoló a Szada Nova Nkft 2024. I. negyedéves teljesítéséről (55/2024. sz. anyag, beszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

2. Javaslat a Székely Bertalan Általános Iskola intézményi átszervezésére (48/2024. sz. anyag, levél, állásfoglalás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Javaslat az óvodai csoportok létszámának növelésére (49/2024. sz. anyag, kérelem)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Javaslat a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (50/2024. sz. anyag, javaslat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

5. Döntés a BIOTECH USA telephelyét érintő Ipari Park HÉSZ módosításához szükséges eljárás keretében a partnerségi egyeztetés lezárásról és véleményezési szakaszának megindításáról (51/2024. sz. anyag, HÉSZ módosítása)

6. Döntés a Szada 0100/77-0100/82 hrsz-ú ingatlanokon telephelybővítés céljából HÉSZ módosítási eljárás megindításáról (52/2024. sz. anyag, tanulmányterv, Településrendezési szerződés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Döntés a Szada, 3542 és 3543 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatra érkező ajánlatok elbírálásáról (53/2024. sz. anyag, Együttműködési Megállapodás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Döntés Fenntarthatósági stratégiai együttműködési megállapodás létrehozásáról a Tavirózsa Egyesülettel (56/2024. sz. anyag, )
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Döntés a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2024. évi hozzájárulásáról (58/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Szada 3298 hrsz-ú kivett beépítetlen területre vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kérelme a 3296/2 hrsz-ú ingatlan villamosenergia-ellátása érdekében (60/2024. sz. anyag, Tulajdonosi hozzájárulás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2024. április 12.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök
 


Utoljára frissítve: 2024 április 15. 16:05