Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2024. július 2-án 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2024. július 2-án (kedden) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében rendes együttes nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

MUNKATERV SZERINT

1. Közbeszerzési eljárás indítása a 2024.X.1.-2025.IX.30. közötti gázenergia-beszerzéshez (81/2024. sz. anyag, műszaki adattábla)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről, benne: a Veresegyházi Rendőrőrs és a helyi körzeti megbízott, továbbá a Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Szadai Polgárőr Egyesület beszámolója (83/2024. sz. anyag, rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Éves beszámoló a Szada Nova Kft. lapkiadói tevékenységéről, a 2111 Szada lap irányvonalának érvényesüléséről (84/2024. sz. anyag, beszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Szabadi Attila e.v. 2024. I. félévi beszámolója a Szadáról készített műsorszámok időpontjairól, tartalmáról és témáiról (86/2024. sz. anyag, beszámoló, témalista)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

5. Beszámoló a Szada Nova Nkft 2024. II. negyedéves teljesítéséről (87/2024. sz. anyag, beszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

6. Döntés a „Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás pályázat 2024” igényléséről. (82/2024. sz. anyag, pályázati kiírás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Döntés az Ipari Park HÉSZ módosításához szükséges eljárás megindításáról (85/2024. sz. anyag, főépítészi feljegyzés, HÉSZ módosítás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Közszolgáltatási szerződés módosítása, Kegyeleti közszolgáltatási szerződés, valamint Üzleti terv módosítása (88/2024. sz. anyag, közszolgáltatási szerződés, kegyeleti közszolgáltatási szerződés, költségvetés, ütemezési terv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Döntés HÉSZ módosításának megindításáról és tervező beszerzéséről (90/2024. sz. anyag, térképes összefoglaló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Döntés a Szada 0100/102 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat részére térítésmentes tulajdonba vételéről. (91/2024. sz. anyag, kérelem)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Döntés víziközmű módosított bérleti-üzemeltetési szerződés aláírásáról a DMRV Zrt-vel (94/2024. sz. anyag, szerződés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

12. Javaslat a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének teljesítményösztönzésére (92/2024. sz. anyag, kivonat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2024. június 28.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök

 


Utoljára frissítve: 2024 július 03. 10:25