Mff J Mretben

Rendes képviselő-testületi ülés 2023. június 22-én, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2023. június 22. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendes nyilvános és zárt ülésére.

TERVEZETT NAPIRENDEK:

Napirend előtti időkeretben

Nyilvános ülés keretében

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

1. Rendelettervezet a települési környezet és természet védelméről, továbbá a természeti értékek helyi védelmének általános szabályairól – II. verzió (66/2023. sz. anyaghatósági véleményszemléltetésrendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Javaslat a módosított Településképi Arculati Kézikönyv (szakhatósági vélemények szerint) véglegesített verziójának elfogadására (67/2023. sz. anyagTelepülési Arculati Kézikönyv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Rendelettervezet településkép védelméről - II. verzió (68/2023. sz. anyagrendelettervezet állami főépítész javaslataivalrendelettervezet végszavazásra)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Rendelettervezet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 17/2020. (IX.4.) önkormányzati rendelet módosításához, továbbá – annak részeként - javaslat a helyben biztosított egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 23/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítására (69/2023. sz. anyagrendelettervezetdíjak összehasonlítása)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

MUNKATERV SZERINT

5. Helyi rendeletekkel kapcsolatos (évenkénti) jogharmonizációs feladatok (70/2023. sz. anyaghatályos rendeletek jegyzéke)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

6. A Szadáért Polgárőr Egyesület jövőbeni elhelyezésük iránti kérelme, javaslat az Önkormányzattal fennálló Együttműködési Megállapodásuk módosítására és a szükséges további intézkedésekre (71/2023. sz. anyaglevél)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Javaslat óvodai csoportlétszámok növelésére (72/2023. sz. anyaglevél)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Döntés a Szada, 1045/3 hrsz.-ú ingatlant érintő HÉSZ módosítással kapcsolatos véleményekről (73/2023. sz. anyag)

9. Javaslat a Szada, 068/19 hrsz.-ú sporttelep belterületbe vonására (74/2023. sz. anyag)

10. Javaslat közművesítési hozzájárulás mértékének meghatározásához szükséges önkormányzati határozathozatalra (76/2023. sz. anyag)

11. Döntés Konzorciumi együttműködési megállapodás tervezetének elfogadásáról az „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért” pályázati program tárgyában (79/2023. sz. anyagKonzorciumi együttműködési megállapodás)

12. Döntés a védőnői feladat-ellátás átadásáról (80/2023./S-1 sz. anyag, Megállapodás, Költségfelosztási megállapodás, Haszonkölcsön leltár)   

Zárt ülés keretében

1. Javaslat közművesítési hozzájárulás mértékének és megfizetése módjának meghatározásáról szóló önkormányzati hatósági határozathozatalra (Z/77/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. június 16.                                                                                                        
Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2023 június 19. 16:13