Mff J Mretben

Rendes képviselő-testületi ülés 2024. április 25-én 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2024. április 25. napján (csütörtök) 17.00 órakor kezdődő rendes nyilvános ülésére.

TERVEZETT NAPIRENDEK: 

Napirend előtti időkeretben

Tervezett napirendi pontok:

MUNKATERV SZERINT

1. Beszámoló a Szada Nova Nkft 2024. I. negyedéves teljesítéséről (55/2024. sz. anyagbeszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

2. Javaslat a Székely Bertalan Általános Iskola intézményi átszervezésére (48/2024. sz. anyaglevélállásfoglalás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Javaslat az óvodai csoportok létszámának növelésére (49/2024. sz. anyagkérelem)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Javaslat a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (50/2024. sz. anyagjavaslat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

5. Döntés a BIOTECH USA telephelyét érintő Ipari Park HÉSZ módosításához szükséges eljárás keretében a partnerségi egyeztetés lezárásról és véleményezési szakaszának megindításáról (51/2024. sz. anyagHÉSZ módosítása)

6. Döntés a Szada 0100/77-0100/82 hrsz-ú ingatlanokon telephelybővítés céljából HÉSZ módosítási eljárás megindításáról (52/2024. sz. anyagtanulmánytervTelepülésrendezési szerződés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Döntés a Szada, 3542 és 3543 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatra érkező ajánlatok elbírálásáról (53/2024. sz. anyagEgyüttműködési Megállapodás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Döntés Fenntarthatósági stratégiai együttműködési megállapodás létrehozásáról a Tavirózsa Egyesülettel (56/2024. sz. anyag, )
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Döntés a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2024. évi hozzájárulásáról (58/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Szada 3298 hrsz-ú kivett beépítetlen területre vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kérelme a 3296/2 hrsz-ú ingatlan villamosenergia-ellátása érdekében (60/2024. sz. anyagTulajdonosi hozzájárulás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Döntés Németországi Neukirch testvértelepülésünkkel kapcsolattartás fellendítésével kapcsolatban (S1/57/2024. asz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ÖSSZESÍTETT VÉLEMÉNYLAP

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2024. április 19.

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2024 április 25. 13:10