Polgrmesteri Hivatal

A polgármester által a képviselő-testület származékos jogkörében hozott novemberi döntésekkel kapcsolatos előterjesztések

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek a veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Arra természetesen van lehetőség, hogy a polgármestere-mailben, vagy más módon a döntését megelőzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét.

Pintér Lajos, Szada nagyközség polgármestere a fenti rendelkezést messzemenően betartva, de élve a felkínált lehetőséggel, a novemberi határozatokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a képviselő-testületnek megküldte, amelyek megtárgyalását bizottsági- és képviselő-testületi ülések hiányában online platformokra terelte. A novemberi napirendi pontokról ennek megfelelően online értekezlet keretében alakítanak ki közös álláspontot, amelyekről a törvénynek megfelelve a polgármester hozza meg a végső döntést.

Előterjesztések:

A karácsonyi díszvilágítás közvilágítási oszlopokon történő szerelésére kiírt ajánlattételi eljárásban beérkezett ajánlatok elbírálása (117/2020. anyag)

Döntés a Szada belterület 3222/11 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről (118/2020. anyag)

A Safari Park Szada fenntartója által benyújtott további fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatos önkormányzati döntés meghozatala (119/2020. anyag)

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének felülvizsgálata (121/2020. anyag, adórendelet tervezet)

Szada Nagyközség Önkormányzat és intézményei dolgozóinak 2020. évi jutalmazása (122/2020. anyag, rendelet módosítása, Szada Nova)

A Szadai Piac működési rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása, valamint az üzemeltetési szabályzat elfogadása (123/2020. anyag, rendelet tervezet, üzemeltetési szabályzat)

Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő Szada belterület 67 helyrajzi számú Bem utca és Dózsa György út határán fekvő közterületrész értékesítéséről (Z/124/2020.)

Bírálati döntés a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat” 2021. évi fordulójában beadott pályázatokra (Z/125/2020.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (126/2020. anyag)

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása (127/2020. anyag, rendelet tervezet)

A Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata (128/2020. anyag, SzMSz tervezet)


Utoljára frissítve: 2020 december 15. 11:48

2022 05 Hosok Napja A3 1 Plakt