Polgrmesteri Hivatal

Rendes képviselő-testületi ülés 2021. december 9-én, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.)

2021. december 9. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő

rendes nyilvános ülésére.

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 Napirend előtti időkeretben

MUNKATERV SZERINT

1. Az önkormányzati adóhatóság tájékoztatása az Önkormányzattal szemben fennálló elévült és nyilvántartási kötelezettség alá nem eső adóhátralékok törléséről (137/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

2. Döntés az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról (144/2021. sz. anyagmelléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. A Képviselő-testület 2022. évi Munkaterve (145/2021. sz. anyagmelléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

RENDELET-ALKOTÁSOK

4. Javaslat a Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha által biztosított étkezés térítési díjak 2022. január 1. nappal történő emelésére  (139/2021. sz. anyagrendeletmódosítástérítési díjak összehasonlításaegységes szerkezetű
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Rendelet-tervezet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata alapján (140/2021. sz. anyag), melléklet1melléklet2rendeletfüggelék1rendeletfüggelék2rendeletfüggelék3rendeletfüggelék4rendeletfüggelék5rendeletfüggelék6rendeletfüggelék7rendeletfüggelék8rendeletmelléklet1rendeletmelléklet2rendeletmelléklet3)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Szada Településrendezési eszközeinek módosításához szükséges döntések meghozatala - továbbá rendelet-tervezet a változtatási tilalom elrendeléséről (147/2021. sz. anyagrendelettervezetlakóterületek1lakóterületek2lakóterületek3gazdasági területek1gazdasági területek2rekreációs területektermészetvédelem)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

7. Döntés Szada 2547/1 helyrajzi számú ingatlan esetleges övezeti módosításáról (136/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (138/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Döntés a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattal kötendő üzemeltetési szerződés tervezetének elfogadásáról (146/2021. sz. anyagalapszabályüzemeltetési szerződésönkormányzati hozzájárulás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

10. Önkormányzati nyilatkozat a Szada külterület 086/36 helyrajzi számú ingatlan – a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján történő - belterületbe vonásához (141/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Döntés az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes tulajdonát képező, Szada 2745 hrsz-ú ingatlan megvételére irányuló szándék elfogadásáról (142/2021. sz. anyagmelléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Döntés az Önkormányzatnak megvételére felajánlott, Szada 1030/2 és 1035 hrsz-ú ingatlanok tulajdoni hányadainak megvásárlásáról (143/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy az ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2021. december 2.

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2022 március 02. 10:42

Szada 2023 05 Takaros Porta A3