Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2023. március 21-én, 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2023. március 21-én (kedden) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános és zárt ülést tart, a nyilvános ülésre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

Nyilvános ülés keretében

MUNKATERV SZERINT

1. Rendelet-tervezet a településkép védelméről szóló 18/2017. (XII.20.) ör. felülvizsgálata alapján (34/2023. sz. anyag, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. A Szociális Alapszolgáltató Központ beszámolója a szociális, gyermekjóléti gyermekvédelmi feladatok ellátásáról – döntés az intézmény 2022. évi szakmai munkájáról és a szakmai feladatok 2022. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés jóváhagyásáról (27/2023. sz. anyag, Átfogó értékelés Szada Nagyközség Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról, Beszámoló a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ 2022. évi szakmai munkájáról)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. A Szociálpolitikai Kerekasztal beszámolója a 2022. évi tevékenységéről (28/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Javaslat az egészségügyi prevenciós programok és szűrővizsgálatok támogatására elkülönített költségkeret felhasználására (29/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5.    Szada Nagyközség Önkormányzat 2023-2028. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása (30/2023. sz. anyag, Helyi Esélyegyenlőségi Program)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Javaslat a Szociális Alapszolgáltató Központ új Szakmai Programjának tartalmára (31/2023. sz. anyag, Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ Programja)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Javaslat a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számára, az óvodai körzethatár megállapítására. továbbá a heti és éves nyitva- és zárva-tartás időpontjainak meghatározására (32/2023. sz. anyag, javaslat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről (33/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9.   Beszámoló az erdészeti szakirányítási feladatok 2022. évi ellátásáról – s abban a 2023. évi feladattervről (zöldfelület-kezelési koncepcióval és feladattervvel, továbbá parkfenntartási javaslatokkal) (35/2023. sz. anyag, határozat, Szada Nova beszámoló, Zöldfelület-kezelési koncepció, parkfenntartás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzéseiről, és döntés az Önkormányzat 2023. évi Közbeszerzési Tervéről, továbbá annak részeként a közbeszerzési eljárások döntés-előkészítésének, döntéshozatali rendjének és a döntések végrehajtásának ütemezéséről (36/2023. sz. anyag, összesített közbeszerzési terv 2022, összesített közbeszerzési terv 2023)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

11. Kérelem a Szada 479/11 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú „kivett út” megvásárlására (39/2023. sz. anyag, vételi ajánlat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Javaslat a Szada 0100/103 hrsz.-ú magántulajdonú, az Önkormányzat számára vételre felajánlott „szántó” megvásárlására (40/2023. sz. anyag, értékelés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

13. Javaslat a Szada 3714/3 és 3714/4 hrsz.-ú hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú „kivett beépítetlen” ingatlanok, valamint a 2023-ban forgalomképessé nyilvánított egyes további önkormányzati ingatlanok értékesítésére (41/2023. sz. anyag, értékbecslés, értékbecslés, értékelés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

14. Javaslat a HÉSZ szükség és igény szerinti módosításaira (42/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

15. Javaslat a Szada 068/36-37. hrsz.-ú magántulajdonú ingatlanok belterületbe vonására (43/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

16. Javaslat a Szada Nova NKft. Alapító okiratának módosítására - a Társaság 2022. és 2023. üzleti éveinek könyvvizsgálata céljával (44/2023. sz. anyag, díjkalkuláció, alapító okirat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében

PB, ÜB és HB együttes ülésén:

1. Helyi kitüntetések adományozására érkezett javaslatok elbírálása (Z/37/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2.  Döntés a regisztrált helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatainak elbírálásáról (zárt ülésen!) (Z/38/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. március 14.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök


Utoljára frissítve: 2023 március 17. 12:16