Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2024. május 21-én 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2024. május 21-én (kedden) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében rendes együttes nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

MUNKATERV SZERINT

1. Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról (63/2024. sz. anyag, kimutatás a polgármesteri keret felhasználásáról, rendelettervezet, pénzügyi mérleg, nyilatkozat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. sz. módosításáról (64/2024. sz. anyag, kimutatás a polgármesteri keret felhasználásáról, rendelettervezet, táblázatok)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2023. évi belső ellenőrzéseiről (65/2024. sz. anyag, jelentés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Döntés a Szada Nova Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi mérleg-beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról (66/2024. sz. anyag, beszámoló, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet, határozat, könyvvizsgálói jelentés, teljességi nyilatkozat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Rendelet-alkotás az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására (76/2024. sz. anyag, rendelet, forgalomképtelen ingatlanok, forgalomképes ingatlanok, korlátozottan forgalomképes ingatlanok, korlátozottan forgalomképes ingatlanok helyi döntés alapján)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

6. Javaslat a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat módosítására (67/2024. sz. anyag, Alapító Okirat, díjkalkuláció, Szervezeti és Működési Szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Döntés a Szada 1045/6 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú, belterületi „kivett beépítetlen terület” értékesítéséről (69/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. 1175 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület közterületté/záportározóvá nyilvánítása és elnevezése (70/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Döntés a Fenyvesligeti gyalogosátkelő koncepciótervéről (71/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10.  Beszámoló az Önkormányzat 2019-2024 évekre szóló Gazdasági programja megvalósításának tapasztalatairól (74/2024. sz. anyag, ütemterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

11. Szada Ősz utca 4. szám alatti ingatlanon meglévő Packeta Z-Box csomagautomata bővítéséhez történő hozzájárulás kérése (68/2024. sz. anyag, Tulajdonosi hozzájárulás, szerződés módosítás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Javaslat a Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti És Borászati Egyesülettel 2014-ben létrejött haszonkölcsön szerződés hosszabbítására (72/2024. sz. anyag, engedélyezési kérelem)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

13. Döntés vízelvezetési szolgalmi jog megállapodás iránti kérelem tárgyában (Gesztenyefa utca) (73/2024. sz. anyag, megállapodás, változási vázrajz)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

14. Döntés bérleti és üzemeltetési szerződés aláírásáról a DMRV Zrt-vel (77/2024. sz. anyag, szerződés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2024. május 16.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök
 


Utoljára frissítve: 2024 május 17. 18:21