Polgrmesteri Hivatal

Rendes képviselő-testületi ülés 2022. január 27-én, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2022. január 27. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendes nyilvános ülésére.

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS KERETÉBEN:

Napirend előtti időkeretben

-  Napirend előtti felszólalások

Polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekről

-  Jelentés a lejárt határidőjű határozatok végrehajtásáról (2/2022. sz. anyag)

MUNKATERV SZERINT

1. Szada Nagyközség Önkormányzat 2022. évi Közfoglalkoztatási Terve (3/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. A polgármester 2022. évi szabadságolási terve és 2022. január 1-től meghatározott illetményének elfogadása (4/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2021.évi Szolgáltatási tervében és munkatervében meghatározott közművelődési feladatok és alapszolgáltatások megvalósulásáról, továbbá javaslatai a 2022. évi Szolgáltatási terve és munkaterve tartalmára, valamint a 2022. évi terem- és eszközbérleti díjak meghatározására (5/2022. sz. anyagművelődési ház munkatervekönyvtár munkaterveművelődési ház szakmai beszámolókönyvtár szakmai beszámolóműteremház szakmai beszámolóművelődési ház munkatervkönyvtár munkatervbérleti díjakterembérlési szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Döntés a regisztrált helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását célzó pályázat kiírásáról (6/2022. sz. anyagpályázati felhívás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Döntés a 2020-2023. évi játszótér-fejlesztési ütemtervből adódó 2022. évi feladatokról, a játszótéri helyszínekről és a költségvetési fedezetről (9/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetés-tervezetének I. verziójáról (13/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

RENDELET-ALKOTÁSOK

7. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (12/2022. sz. anyagalpolgármesteri feladatokrendelettervezetszervezeti és működési szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

8. Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező Szada 2745 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről (10/2022. sz. anyagértékbecslésszerződéstervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező Szada 4333/25 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről (16/2022. sz. anyagkérelembérleti szerződésértékbecslés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

10. A Szadai Meseház Kulturális Alapítvány Feladat-ellátási szerződés megkötése iránti kérelme (7/2022. sz. anyagkérelemszerződésalapító okirat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Javaslat a szadai 534 hrsz.-ú ingatlant terhelő útszolgalmi jog megszüntetésére (8/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Döntés a Várdomb utcai ingatlantulajdonosok magánerős útépítési támogatást kezdeményező szándéknyilatkozatinak befogadásáról (11/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Összesített véleménylap

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy az ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2022. január 21.

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2022 március 23. 15:46

Szada 2023 05 Takaros Porta A3