Mff J Mretben

Rendes képviselő-testületi ülés 2023. szeptember 28-án, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2023. szeptember 28. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendes nyilvános és azt követő, esetleg zárt ülésére.

TERVEZETT NAPIRENDEK:

Napirend előtti időkeretben

Nyilvános ülés keretében

MUNKATERV ÉS EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINT

1. Tájékoztató az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről (96/2023. sz. anyagmelléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. sz. módosításáról (97/2023. sz. anyagfüggelékrendelettervezettáblák)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Rendelet-alkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017.(VII.19.) ör. - felülvizsgálata alapján (77/2023.(VI.23.) KT-határozat 2.1 pontja szerint!) (98/2023. sz. anyagrendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztató Szada egészségügyi ellátásának helyzetéről – az eü-i szolgáltatók 2022. IX.1.-2023.VIII.31. közötti tevékenységéről szóló (a Hivatal által 2021-ben kidolgozott szempontrendszer alapján készített) beszámolók szerint (102/2023. sz. anyagorvosi ügyeletvédőnőkDr. Ács TamásgyermekorvosDr. Dobos Vadimfogorvosiskolaorvos)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Rendelet-alkotás az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának szabályairól szóló 16/2020.(IX.4.) ör. – nem lakáscélú helyiségeket felsoroló – 2. sz. mellékletének szükség szerinti módosításáról (77/2023.(VI.23.) KT-határozat 2.2 pontja szerint!) (99/2023. sz. anyagrendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Rendelet-alkotás a temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2016.(I.29.) ör. - törvényességi felhívás alapján szükséges - módosításához (100/2023. sz. anyagfüggelékrendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Rendelet-tervezet az Önkormányzat SZMSZ-ének módosításához, továbbá javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására (101/2023. sz. anyagrendelettervezetSzMSzábra)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Tájékoztató Szada egészségügyi ellátásának helyzetéről – az eü-i szolgáltatók 2022. IX.1.-2023.VIII.31. közötti tevékenységéről szóló (a Hivatal által 2021-ben kidolgozott szempontrendszer alapján készített) beszámolók szerint (102/2023. sz. anyagorvosi ügyeletvédőnőkDr. Ács TamásgyermekorvosDr. Dobos Vadimfogorvosiskolaorvos)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Beszámoló a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde 2022/2023. nevelési évének tapasztalatairól, valamint tájékoztató a 2023/2024. nevelési év kezdéséről (105/2023. sz. anyagbeszámolómunkaterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Tájékoztató a Székely Bertalan Általános Iskola 2022/2023. tanévének tapasztalatairól, és a 2023/2024. tanév előkészítettségéről (106/2023. sz. anyagbeszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Állásfoglalás az általános iskolai felvételi körzethatárról (107/2023. sz. anyagállásfoglalás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Döntés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2024. évi fordulójához történő csatlakozásról (108/2023. sz. anyaglebonyolítási ütemterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. avaslat az Önkormányzat 2024. évi erdőgazdálkodási feladatainak meghatározására (39/2023.(III.30.) KT-határozat 4./ pontjának végrehajtásaként!) (109/2023. sz. anyagkimutatásbeszámolóerdőtérképZöldfelület kezelési Koncepció)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

13. Döntés a HÉSZ – javítások miatti – módosításához szükséges egyszerűsített eljárás megindításáról (46/2023.(III.30.) KT-határozat 2./ pontja alapján) (113/2023. sz. anyagmelléklet1főépítészi feljegyzés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

14. Döntés a reklámgazda-szolgáltatásra beérkező ajánlatok elbírálásáról (97/2023.(VII.13.) KT-határozat szerint!!) (110/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

15. Döntés Szada teljes közigazgatási területének forgalomtechnikai kiviteli terve elfogadásáról (103/2023. sz. anyagkiviteli tervkiviteli terv táblázat, módosítás1, módosítás2, módosítás3, módosítás4, módosítás5, módosítás6, módosítás7, módosított2_javított)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

16. Beszámoló a Szadai Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről – és javaslat a Bizottság újjászervezésére (104/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

17. Javaslat a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ új Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására (111/2023. sz. anyagSzMSz)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

18. Javaslat testvértelepülési megállapodás megkötésére az olaszországi Castelbuono településsel (112/2023. sz. anyagszándéknyilatkozatszándéknyilatkozatIT)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

19. Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező 484 hrsz.-ú ingatlan telekrészeinek értékesíthetőségéről (Villás-kert szomszédja által túlhasznált részeiről) (114/2023. sz. anyagvagyonértékelés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

20. Javaslat a Pázsit és Papgát utcában magánerőből megépített szennyvízelvezető rendszer térítésmentes átvételére (115/2023. sz. anyagmegállapodás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében

1. Érvényes főépítészi pályázat esetén javaslat a pályázatok elbírálására (szeptember 25-26-án közreadni tervezett Z/117/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ÖSSZESÍTETT VÉLEMÉNYLAP

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. szeptember 22.                                                                                                       

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2023 szeptember 27. 19:53