Mff J Mretben

Rendkívüli képviselő-testületi ülés 2024. május 23-án 8.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2024. május 23. napján (csütörtökön) reggel 8.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános ülésére.

TERVEZETT NAPIRENDEK:

Napirend előtti időkeretben

MUNKATERV SZERINT

1. Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról (63/2024. sz. anyagkimutatás a polgármesteri keret felhasználásárólrendelettervezetpénzügyi mérlegnyilatkozat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. sz. módosításáról (64/2024. sz. anyagkimutatás a polgármesteri keret felhasználásárólrendelettervezettáblázatok)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2023. évi belső ellenőrzéseiről (65/2024. sz. anyagjelentés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Döntés a Szada Nova Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi mérleg-beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról (66/2024. sz. anyagbeszámolókiegészítő mellékletközhasznúsági melléklethatározatkönyvvizsgálói jelentésteljességi nyilatkozat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Rendelet-alkotás az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2021.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására (76/2024. sz. anyagrendeletforgalomképtelen ingatlanokforgalomképes ingatlanokkorlátozottan forgalomképes ingatlanokkorlátozottan forgalomképes ingatlanok helyi döntés alapján)

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

6. Javaslat a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat módosítására (67/2024. sz. anyagAlapító OkiratdíjkalkulációSzervezeti és Működési Szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Döntés a Szada 1045/6 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú, belterületi „kivett beépítetlen terület” értékesítéséről (69/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. 1175 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület közterületté/záportározóvá nyilvánítása és elnevezése (70/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Döntés a Fenyvesligeti gyalogosátkelő koncepciótervéről (71/2024. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10.  Beszámoló az Önkormányzat 2019-2024 évekre szóló Gazdasági programja megvalósításának tapasztalatairól (74/2024. sz. anyagütemterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

11. Szada Ősz utca 4. szám alatti ingatlanon meglévő Packeta Z-Box csomagautomata bővítéséhez történő hozzájárulás kérése (68/2024. sz. anyagTulajdonosi hozzájárulásszerződés módosítás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Javaslat a Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti És Borászati Egyesülettel 2014-ben létrejött haszonkölcsön szerződés hosszabbítására (72/2024. sz. anyagengedélyezési kérelem)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

13. Döntés vízelvezetési szolgalmi jog megállapodás iránti kérelem tárgyában (Gesztenyefa utca) (73/2024. sz. anyagmegállapodásváltozási vázrajz)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

14. Döntés bérleti és üzemeltetési szerződés aláírásáról a DMRV Zrt-vel (77/2024. sz. anyagszerződés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ÖSSZESÍTETT VÉLEMÉNYLAP

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Rendkívüli ülés összehívásának indítványa: A meghívó szerinti 4. napirendi ponthoz tartozó döntés meghozatala és annak végrehajtására nyitva álló határidő a munkaterv szerinti ülésnaphoz képest (2024.05.30) rendkívül rövid. A beszámolót 2024.05.31-ig letétbe kell helyezni.

Szada, 2024. május 16.

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2024 május 23. 10:08